Udział w ZTU ułatwia nam pracę wychowawczą
Siewierz, woj. śląskie

- Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to cenna inicjatywa. Dobrze służy pracy wychowawczej, wspieraniu rozwoju dzieci i motywowaniu do aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki. Podejmowane działania profilaktyczne pomagają młodym ludziom dokonywać słusznych wyborów - ocenia rolę kampanii w gminie Siewierz Barbara Nowak, specjalista pracy socjalnej z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do realizacji założeń kampanii przystąpiły gminne placówki oświatowe: Zespół Szkół w Siewierzu, Zespół Szkół w Brudzowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu. W działania ZTU zaangażowały się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu.

- Dzięki realizowanym w tych placówkach przedsięwzięciom - „Bibliowakacje i „Bezpieczne Wakacje - dzieciom i młodzieży została przekazana wiedza dotycząca zagrożeń związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych, jak papierosy, alkohol, narkotyki - mówi koordynatorka. Uczestnicy projektów mogli miło spędzać czas, a przy okazji uczyć się asertywności, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. W szkołach zaś młodzież brała udział w różnych zajęciach i pogadankach profilaktycznych mających na celu uświadomienie, że spędzanie czasu wolnego w ciekawy sposób może być najlepszą alternatywą dla zachowań ryzykownych.

Ponadto w ramach realizacji pierwszego etapu kampanii uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach. Za wykonane prace laureaci konkursów zostali wyróżnieni i nagrodzeni, a wszystkie dzieła przesłano do siedziby kampanii do Poznania. - Spośród tysiąca nadesłanych prac z całej Polski z gminy Siewierz zostało wyróżnionych aż 10 osób - podkreśla pani Barbara.

Działania profilaktyczne były również realizowane podczas Sportowego Dnia Dziecka w sołectwie Leśniaki, którego organizatorzy także podjęli się realizacji założeń kampanii. Hasło przewodnie tego przedsięwzięcia brzmiało „Bliżej sportu, dalej od alkoholu.

- Dzięki środkom finansowym z gminnego budżetu przekazanym na realizację wszystkich przedsięwzięć, organizowane zajęcia, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi były bardzo atrakcyjne, a zaangażowanie każdego z uczestników zostało nagrodzone - podsumowuje Barbara Nowak. - Kampanijne inicjatywy pobudziły zainteresowanie uczniów różnymi dziedzinami wiedzy i ciekawymi sposobami na spędzanie wolnego czasu, bez korzystania z substancji szkodliwych dla zdrowia, a nawet życia - dodaje.

 

Partnerzy 2001 – 2014: