Dbamy o profilaktykę i promujemy zdrowie!
Siewierz, woj. śląskie

Także biblioteka miejska przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przeznaczył dodatkowe środki na zorganizowanie zajęć i ufundowanie nagród - informują koordynatorzy. Zajęcia wakacyjne zdominowała tematyka zdrowia i profilaktyki. - Najważniejszym przesłaniem było to, aby dzieciom i młodzieży uświadomić, że wolny czas można spędzić bezpiecznie i zdrowo. Dla alkoholu, papierosów, komputera jest alternatywa!

Zajęcia odbywały się w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 13 do 15 i cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 51 dzieci, a łączna frekwencja wyniosła 254 odwiedzin. Na jednym ze spotkań stworzono wspólny zbiorowy portret uczestników zajęć.

Rekreacyjne i zdrowe wakacyjne środy były wypełnione grami i zabawami ruchowymi oraz muzycznym relaksem, podczas którego zarówno dziewczyny, jak i chłopcy tańczyli do znanych przebojów. W trakcie zajęć w ramach kampanii ZTU odbyły się trzy konkursy.

Dzieci wysłuchały też pogadanek „Czy wiesz, co jesz?, „Używki i ich szkodliwy wpływ na zdrowie, przeszły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych z użyciem fantomu, uczyły się, w jaki sposób należy się zachować w sytuacjach zagrożenia życia.

Odbyły się „Warsztaty profilaktyki przeciwalkoholowej z wykorzystaniem techniki multimedialnej poprowadzone przez Romana Pankiewicza. Następna pogadankę tematyczną pod tytułem „Żyję zdrowo, alkoholowi mówię nie! przeprowadziły psycholog Karolina Sowa i specjalista ds. uzależnień Barbara Nowak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu. Jej głównym celem było wspieranie abstynencji dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. „Zdrowie nade wszystko nosiła tytuł następna pogadanka, którą z uczestnikami zajęć przeprowadziła pielęgniarka ze Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Jolanta Jurek. Następną osobą, która odwiedziła dzieci w trakcie trwania zajęć wakacyjnych był aspirant z komisariatu policji w Siewierzu Kazimierz Adamczyk, który przeprowadził z dziećmi pogadankę „Spędzamy bezpiecznie wakacje. Aspirant przekazał dzieciom wiele cennych wskazówek, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach publicznych, o konieczności posiadania przez dzieci karty rowerowej, o pamiętaniu o zapinaniu pasów w samochodzie, uważnym przechodzeniu na światłach przez jezdnię. Dzieci uczestniczyły też w spotkaniu ze strażakiem z OSP Mateuszem Mańką, który zaprezentował stroje, omówił, na czym polega specyfika pracy strażaka. Ostatnią pogadanką, w której uczestniczyły dzieci, było spotkanie z prezesem Gminnego Koła Pszczelarzy, który opowiedział dzieciom o właściwościach leczniczych miodu, zwyczajach i życiu pszczół oraz ich znaczeniu dla przyrody.

Uroczyste podsumowanie wakacyjnych spotkań i udziału biblioteki w Zachowaj Trzeźwy Umysł odbyło się na początku sierpnia. Udział wzięli: zastępca burmistrza Dariusz Waluszczyk, specjalista ds. uzależnień z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu Barbara Nowak  i prezes Okręgowego Związku Pszczelarzy Lucjan Merta. Wiceburmistrz Dariusz Waluszczyk wręczył dzieciom dyplomy oraz książki za udział w zajęciach i konkursach zorganizowanych w ramach kampanii.

Tekst: Jolanta Jakubczyk-MGBP.Źródło: Itvsiewierz.pl.

Partnerzy 2001 – 2014: