ZTU to niezapomniane doznania i konkursy
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to niezapomniane doznania i konkursy, a także niezbędna wiedza z zakresu profilaktyki i nowe umiejętności – twierdzą koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Kampanijne dzieło uświetniły m.in. szkolne dni profilaktyki, festyn z okazji Dnia Dziecka oraz zimowy matematyczno-przyrodniczy bieg patrolowy.

W kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł wzięli udział uczniowie klas I-VI.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zapoznano nauczycieli z programem i sposobem jego realizacji, wychowawcom klas I-VI przekazano ulotki i materiały dydaktyczne. Następnie wychowawcy klas, pedagog oraz dyrektor szkoły poinformował uczniów o włączeniu się szkoły w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. O włączeniu się szkoły w kampanię poinformowano także rodziców. Przedstawiono im jej cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia.

Wychowawcy przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych na temat promocji zdrowego stylu życia, asertywności i sztuki dokonywania świadomych wyborów oraz sposobów spędzania czasu wolnego.

W działania aktywnie włączył się Samorząd Szkolny. Na ściennej gazetce Samorządu Szkolnego, informowano uczniów o przebiegu akcji i konkursach.

Uczniowie wzięli udział w wielu imprezach. W ramach szkolnych dni profilaktyki zorganizowano: konkursy plastyczno-literackie, apel „W zdrowym ciele zdrowy duch”, konkurs literacki pt: „Zdrowie w literackiej odsłonie”. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano festyn pod hasłem „Sport alternatywą dla nudy” podczas którego zorganizowano mecz nauczyciele kontra uczniowie. Podczas ferii zimowych odbył się Matematyczno-Przyrodniczy Bieg Patrolowy

W ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano dodatkowe zajęcia sportowe: zajęcia piłki nożnej „Sparta”, zajęcia tenisa stołowego „W tenisa każdy grać może”, wyjścia na basen, na lodowisko, zajęcia karate.

Kierunkiem działań profilaktycznych jest przedstawienie alternatywnych, różnorodnych, atrakcyjnych dla młodzieży sposobów na spędzanie wolnego czasu. W ten sposób mogą zostać zaspokojone jej potrzeby podobne do tych, które skłaniają ją do sięgania po substancje psychoaktywne. Uprawianie sportu, hobby, rozwijanie zainteresowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności społecznej czy religijnej, mogą w sposób konstruktywny zaspokajać potrzebę ekscytujących doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej.

Relację nadesłała Joanna Jakóbiak

Partnerzy 2001 – 2014: