Czym jest Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Dlaczego szkoły i samorządy wybierają Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Co roku w Zachowaj Trzeźwy Umysł uczestniczą  szkoły oraz samorządy, które dzięki kampanii łączą profilaktykę z edukacją i zabawą. W ramach kampanii wspólnie z naszymi ekspertami (psycholodzy, profilaktycy, pedagodzy) przygotowujemy zestawy materiałów profilaktycznych. Materiały są pomocne przy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Zajęcia można przeprowadzić w ramach zajęć szkolnych, w grupach bibliotecznych, podczas półkolonii, spotkań profilaktycznych. Oprócz warsztatów dla uczniów, oferujemy również materiały przydatne do pedagogizacji rodziców.

Zwieńczeniem zmagań edukacyjnych (warsztatów, lekcji) są powiązane tematycznie z kampanią konkursy: plastyczne, literackie, fotograficzne, grupowe i indywidualne. Konkursy, oprócz rywalizacji, współpracy, zaangażowania przemycają również treści profilaktyczne. Co roku w naszych konkursach bierze udział kilkadziesiąt uczniów z całej Polski. Nagradzamy kilka tysięcy laureatów. Autorzy najlepszych prac są zapraszani na uroczysty Finał Kampanii do Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

W ramach kampanii co roku staramy się stworzyć nowe, przydatne narzędzia, pomocne przy realizacji profilaktyki w gminach/szkołach. W ciągu kilkunastu lat zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenia internetowe dla nauczycieli (prowadzone na platformie edukacyjnej Akademia Profesjonalnego Nauczyciela). Szkolenia cieszyły się tak duża popularnością, że zdecydowaliśmy się kontynuować nasz projekt, oferując kursy internetowe w atrakcyjnych dla nauczycieli cenach. Wyposażyliśmy szkoły w klasy multimedialne. Prowadziliśmy bezpłatne badania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na temat środków psychoaktywnych i alkoholu, zdrowia, zadowolenia, ekonomii itp. ( na grupie ok. 50 tys uczniów).

W 2019 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł będą organizowane pod hasłem: Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. W ramach kampanii wspólnie z naszym ekspertem przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktycznych oraz kurs edukacyjny.

  1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli - zawierają gotowe konspekty lekcji (łącznie 8 konspektów - 6 dla uczniów, 2 dla rodziców) podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe (dla uczniów 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat). Do zajęć przygotowano karty pracy dla uczniów oraz ulotki dla rodziców.
  2. Karty pracy dla uczniów (6 rodzajów) - broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów - 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat (2 karty pracy przypadają na jedną grupę wiekową). Na okładce każdej z nich znajduje się wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli, każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w którym należy ją wykorzystać.
  3. Ulotka konkursowa - w broszurze znajdują się terminy i opisy dwóch konkursów, które będą realizowane w ramach kampanii ZTU w 2019 roku: 1) Ja za 20 lat - konkurs literacko-plastyczny (konkurs indywidualny); 2) Między marzeniem a planem - konkurs zespołowy. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej trzezwyumysl.pl.
  4. Plakaty profilaktyczne - trzy plakaty profilaktyczne: dla młodszych i starszych uczniów z edukacyjnym przekazem.
  5. Gadżet - w tym roku uczniowie otrzymają plany zajęć dodatkowych, na których będą mogli robić notatki dotyczące ich zainteresowań, planów.
  6. Ulotki edukacyjne dla rodziców/opiekunów (2 rodzaje).
  7. Dyplomy dla zaangażowanych w kampanię uczniów.
  8. Certyfikaty dla zaangażowanych w kampanię koordynatorów (np. nauczyciele).
  9. Kurs internetowy - Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży - kurs dla nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty. Start kursu: 23 kwietnia 2019 roku, egzamin końcowy - 25 czerwca 2019 (kursanci na podejście do egzaminu będą mieli 7 dni - pytania egzaminacyjne znikną 2 lipca 2019). Kurs będzie odbywał się na platformie internetowej www.akademianauczyciela.pl

 

Jak przeprowadzić kampanię?

Kampania jest tak skonstruowana, aby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie i inni gminni koordynatorzy mogli przeprowadzić samodzielnie zajęcia w swoich placówkach. W spisie materiałów znajduje się przewodnik po kampanii (z terminami, o jakich należy pamiętać - np. daty przysyłania prac konkursowych). Taki przewodnik dostępny jest zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce: Dla szkół i gmin. Można go pobrać na komputer w wersji elektronicznej.

Najważniejszym narzędziem nauczyciela jest Scenariusz do kart pracy oraz karty pracy dla uczniów. W scenariuszu - krok po kroku - został opisany przykład lekcji profilaktycznej (ćwiczenia, poruszane przez nauczyciela i uczniów zagadnienia, rozwiązania ćwiczeń w kartach pracy itp.). Lekcji nie trzeba realizować według sztywnego kalendarza. Nie ma takiego. Kampania prowadzona jest od 1 stycznia do 31 listopada. Prowadzone zajęcia można wpisać do szkolnego programu profilaktycznego. Przy tworzeniu szkolnego terminarza kampanii należy wziąć pod uwagę jedynie terminarz konkursów.

Materiały kampanii może zamówić samodzielnie szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto), który dzieli je wśród podległych mu szkół i innych lokalnych  jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki,).

Opis przeprowadzanych w gminie/szkołach działań realizowanych w ramach kampanii można przesłać do naszego biura (mailowo lub listownie). Zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Relacje. Wysyłanie relacji nie jest obowiązkowe ale warto pochwalić się swoją pracowitością, zaangażowaniem, pomysłowością. Taka relacja to świetna wizytówka placówki i samorządu.

Jak zgłosić szkołę do ZTU?

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2019 roku, poinformuj o tym lokalną komisję/pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w swojej gminie, wypełniając DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA dla szkół.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia, w którym należy podać dane płatnika oraz dane odbiorcy kampanijnych materiałów. Formularz znajduje się w osobnej zakładce: Oferta ZTU 2019. Można go przesłać faksem, na e-maila lub wypełnić elektronicznie.

Informacja dla samorządu

Powyższa deklaracja uczestnictwa może okazać się przydatnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za profilaktykę alkoholową w gminie/mieście. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przesłać deklarację uczestnictwa do podlegających jej szkół. Dzięki temu zdobędzie informacje, jaka ilość szkół jest chętna do udziału w kampanii oraz ilu uczniów zostanie w nią zaangażowanych. Taka wiedza pozwoli dobrać odpowiedni pakiet - ilość materiałów dla gminy (pół pakietu/cały pakiet/wielokrotność pakietu).

 

Partnerzy 2001 – 2014: