ZTU uczy o przyjaźni i zdrowiu
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanii ZTU 2017 w Siemianowicach Śląskich uczestniczyły również Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1. W szkołach przeprowadzano warsztaty ze specjalistami z zakresu uzależnień, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz prelekcje propagujące bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. Na zajęciach korzystano też z kart pracy ZTU i tworzono konkursowe prace.

WIĘCEJ

Problemy łatwiej rozwiązać z ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Problemy łatwiej rozwiązać z ZTU! – Zadania kampanii uczyły młodzież Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich rozwiązywania sytuacji problemowych oraz kształtowania dobrych relacji rówieśniczych. Podczas organizowanych spotkań z rodzicami wykorzystaliśmy materiały promujące dobre wzorce opieki – opowiada Justyna Witwicka, koordynator ZTU.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: