Dbamy o profilaktykę i promujemy zdrowie!
Siewierz, woj. śląskie

Także biblioteka miejska przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś przeznaczył dodatkowe środki na zorganizowanie zajęć i ufundowanie nagród - informują koordynatorzy. Zajęcia wakacyjne zdominowała tematyka zdrowia i profilaktyki. - Najważniejszym przesłaniem było to, aby dzieciom i młodzieży uświadomić, że wolny czas można spędzić bezpiecznie i zdrowo. Dla alkoholu, papierosów, komputera jest alternatywa! WIĘCEJ

Nasza biblioteka wspiera kampanię ZTU
Siewierz, woj. śląskie

W lipcu i sierpniu w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych zorganizowano wakacyjne zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci i młodzieży. W tym roku biblioteka włączyła się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. Motywem przewodnim było szeroko rozumiane zachowanie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia. Na zakończenie wakacyjnych spotkań wszyscy otrzymali dyplom kampanii ZTU oraz nagrody książkowe ufundowane przez Zdzisława Banasia, burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. WIĘCEJ

Nagrody trafiły do najlepszych w gminie!
Siewierz, woj. śląskie

Pod koniec czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach plastyczno-literackich organizowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie Siewierz. - Do konkursu zgłoszono wiele ciekawych prac, z pośród których jury wybrało zwycięzców - opowiadają koordynatorzy. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: