Bibliowakacje i strażacki jubileusz! Siewierz, woj. śląskie

Bibliowakacje i strażacki jubileusz!
Siewierz, woj. śląskie

W filii bibliotecznej nr 1 w Brudzowicach odbyły się Bibliowakacje z książką Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem” z okazji 100-lecia OSP w Brudzowicach. Na zakończenie spotkań radny Jan Bańka oraz aktorka Jadwiga Sroka przedstawili wiersz Jana Brzechwy „Pali się!”. Do biblioteki przybyli również strażacy, którzy opowiedzieli dzieciom o swojej trudnej służbie. Uczestnicy spotkań otrzymali dyplomy ZTU oraz nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia.

WIĘCEJ
Stworzyliśmy przepis na przyjaźń! Siewierz, woj. śląskie

Stworzyliśmy przepis na przyjaźń!
Siewierz, woj. śląskie

Realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Siewierzu „ODLOTOWE WAKACJE NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI” wypełnione były zajęciami i konkursami plastycznymi, literackimi oraz spotkaniami z ciekawymi ludźmi, połączonymi z pogadankami na ważne tematy. W dniu uroczystego zakończenia wakacyjnych zajęć, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody.

WIĘCEJ

Udział w ZTU ułatwia nam pracę wychowawczą
Siewierz, woj. śląskie

- Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to cenna inicjatywa. Dobrze służy pracy wychowawczej, wspieraniu rozwoju dzieci i motywowaniu do aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki. Podejmowane działania profilaktyczne pomagają młodym ludziom dokonywać słusznych wyborów - ocenia rolę kampanii w gminie Siewierz Barbara Nowak, specjalista pracy socjalnej z Ośrodka Pomocy Społecznej. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: