Przemoc rówieśnicza. Stop przemocy fizycznej. Przemoc boli

   

Przemoc boli – przemoc rówieśnicza

 

Przemoc rówieśnicza w szkole – materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Adresaci:

- uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, - nauczyciele, - dorośli (rodzice),

Rodzaje materiałów:

- karty pracy dla uczniów, - ulotki edukacyjne dla dorosłych (rodziców i nauczycieli), - plakaty, - audycje edukacyjne na płycie CD (audio), - scenariusze zajęć dla nauczycieli, - certyfikaty dla szkół.

Poruszane zagadnienia:

- formy przemocy, - proces powstawania stereotypów i ich utrwalanie, - kształtowanie pozytywnej samooceny i wglądu we własne potrzeby, - zwiększenie poczucia solidarności grupowej, - interpretacja zachowań i emocji, - kształtowanie poczucia własnej wartości, - kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn złości, wściekłości i będących ich następstwem zachowań agresywnych, - ćwiczenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów grupowych, - ćwiczenie umiejętności negocjacji nastawionych na współpracę, - hejt i jego konsekwencje, - netykieta, - mowa nienawiści, - wolność słowa, - tolerancja, - mobbing.

 

Partnerzy 2001 – 2018: