Nagradzamy i dziękujemy za realizację ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

14 listopada w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom ogólnopolskich konkursów ZTU 2018. W spotkaniu uczestniczyli wyróżnieni w konkursach uczniowie, Małgorzata Zawartka, Marta Czerniawska, Jolanta Franas – koordynatorki kampanii w szkołach, do których autorzy nagrodzonych prac uczęszczają, a także rodzice dzieci oraz Małgorzata Kopeć, Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii oraz Maria Żyła z CWR.

WIĘCEJ

Moja rodzina wybiera zdrowie!
Skawina, woj. małopolskie

Moja rodzina wybiera zdrowie! Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie jak co roku z dużym zaangażowaniem przystąpili do realizacji zadań przewidzianych w kolejnej edycji Zachowaj Trzeźwy Umysł. W szkole przeprowadzono akcję informacyjną na temat kampanii.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: