Pasłęk kontynuuje kampanię ZTU!
Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie

Pasłęk kontynuuje kampanię ZTU! Gmina Pasłęk po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Pod dobrą opieką” i opiera się na analizie dwóch postaw wychowawczych rodziców: nadopiekuńczości i braku opieki. Do realizacji tegorocznej edycji zgłosiły się, jak co roku, dwie szkoły – SP nr 2 i ZSP w Pasłęku, które otrzymały już materiały profilaktyczne.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: