Korzystamy z ulotek ZTU!
Chełmiec, woj. małopolskie

Korzystamy z ulotek ZTU! W Szkole Podstawowej w Januszowej na godzinach wychowawczych podejmowaliśmy tematykę prozdrowotną oraz ekologiczną, a także wykorzystaliśmy ulotki profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł – informują koordynatorzy.

WIĘCEJ

Profilaktyka i ekologia to my!
Chełmiec, woj. małopolskie

Profilaktyka i ekologia to my! W Szkole Podstawowej w Januszowej na godzinach wychowawczych omawiano tematykę prozdrowotną, ekologiczną, wykorzystywano też ulotki profilaktyczne kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: