Materiały ZTU to wartościowa pomoc!
Sanok, woj. podkarpackie

– Dziękujemy organizatorowi kampanii za materiały edukacyjne, które wzbudziły zainteresowanie wśród rodziców oraz wywołały ożywione dyskusje wśród uczniów – mówi Lidia Indyk, koordynator ZTU w SP 4 w Sanoku. Na zajęciach z uczniami wychowawcy wykorzystywali karty pracy, a z rodzicami, na podstawie skierowanych do nich materiałów, dyskutowano nad problemami wychowawczymi. Na konkurs ZTU powstało też ponad 100 prac!

WIĘCEJ

Trzeźwy umysł może uratować życie!
Sanok, woj. podkarpackie

Istotnym punktem kampanii ZTU w SP nr 4 w Sanoku było szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. – Uczniowie aktywnie włączyli się w zajęcia, bardzo dokładnie wykonując demonstrowane ćwiczenia. Dzięki szkoleniu mają wiedzę niezbędną, aby właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – podkreśla Lidia Indyk, koordynator ZTU.

WIĘCEJ

Zawody ZTU gromadzą dzieci i rodziców
Sanok, woj. podkarpackie

Przedsięwzięciem ZTU, na które zaprosili uczniów i ich rodziców nauczyciele wychowania fizycznego z SP nr 4 w Sanoku, były „Jesienne zawody sportowe”. – Imprezę obfitującą w różnorodne konkurencje, skierowane także do rodziców, zakończono wręczeniem dyplomów i upominków – opowiada koordynator Lidia Indyk.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: