Tematyka ZTU wzbudziła duże zainteresowanie!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Wśród siemianowickich placówek oświatowych, realizujących kampanię ZTU, były Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6. Uczniowie wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęciach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz w imprezach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli. – Mocną stroną kampanii okazała się zaproponowana w tym roku tematyka, która bardzo interesowała odbiorców – ocenia Izabela Kurzyca, koordynator ZTU w SP nr 6. WIĘCEJ

Szkoły chętnie działają w kampanii!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanię ZTU 2017 licznie włączyły się szkoły z Siemianowic Śląskich. Wśród zaangażowanych w kampanijne przedsięwzięcia placówek były SP nr 3, SP nr 20, SP nr 6 oraz SP nr 13. Cele ZTU realizowano na lekcjach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych i spotkaniach z rodzicami. Kampanijny przekaz był także obecny na szkolnych festynach, wycieczkach oraz imprezach integrujących lokalne środowisko.

WIĘCEJ

ZTU pomaga realizować program profilaktyki
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

ZTU pomaga realizować program profilaktyki! – Cele kampanii ZTU były spójne z realizowanym w Szkole Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śląskich programem wychowawczym i programem profilaktyki. Uczniowie z ochotą włączali się w kampanijne przedsięwzięcia. Dobrym rozwiązaniem były zaproponowane w tym roku przez organizatorów ZTU karty pracy dla uczniów – opowiada Izabela Kurzyca, koordynator ZTU.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: