Żeby zdrowym być!
Brudzew, woj. wielkopolskie

W ramach ogólnopolskiej kampanii ZTU uczniowie Szkoły Podstawowej w Galewie z filią w Chrząblicach oraz ich rodzice wzięli udział w festynie prozdrowotnym. Piknik pod hasłem Żeby zdrowym być rozpoczął się występami najmłodszych, którzy prezentowali publiczności piosenki właśnie o zdrowiu.

WIĘCEJ

Ulotki ZTU są bardzo pomocne!
Praszka, woj. opolskie

Ulotki ZTU są bardzo pomocne! W Publicznej Szkole Podstawowej Kowalach odbyło się spotkanie z rodzicami, podczas którego staraliśmy się uświadomić im, jak ważną rolę odgrywa budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem. Bardzo pomocne w tych spotkaniach okazały się ulotki profilaktyczne kampanii.

WIĘCEJ

Kampanijny Dzień Sportu
Praszka, woj. opolskie

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się kampanijny Dzień Sportu Szkolnego. Imprezę zorganizowano w ramach kolejnej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, hasłem wiodącym było „Pod dobrą opieką”. – Dzień Sportu rozpoczęto krótkim apelem, na którym przypomniano cele i ideę kampanii ZTU – relacjonują koordynatorzy.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: