Z ZTU budujemy pozytywną samoocenę
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W gronie placówek zaangażowanych w Siemianowicach Śląskich w edukacyjno-profilaktyczne działania z ZTU znalazły się SP nr 5, Zespół Szkół Specjalnych i Sp nr 11. Razem z uczniami rozmawiano na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków i o przeciwdziałaniu szkolnej agresji. Podczas zajęć uczniowie mieli też okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej - poczucia akceptacji, tolerancji, radości ze wspólnie spędzonego czasu.

WIĘCEJ

ZTU uczy o przyjaźni i zdrowiu
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

W kampanii ZTU 2017 w Siemianowicach Śląskich uczestniczyły również Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1. W szkołach przeprowadzano warsztaty ze specjalistami z zakresu uzależnień, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz prelekcje propagujące bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. Na zajęciach korzystano też z kart pracy ZTU i tworzono konkursowe prace.

WIĘCEJ

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU! Zadania kampanii w Siemianowicach Śląskich realizowało wiele placówek, a wśród nich SP nr 11 im. Juliusza Słowackiego i SP nr 13. – Skupiliśmy się na jakości spędzania wolnego czasu, organizując wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Ważnym elementem były też działania naszych wolontariuszy – mówi Agata Kowalczyk z SP nr 13. – Postawiliśmy na zajęcia warsztatowe, szkolny festyn i edukację rodziców – dodają koordynatorzy z SP nr 11.

WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: