O trzeźwym umyśle w linowym parku
Choroszcz, woj. podlaskie

Wycieczkę do Parku Linowego Jeroniki k. Łysek, dla uczniów klas VI z SP w Kruszewie i w Złotorii, połączono z warsztatami ZTU. – Wspólnie spędzony czas zaowocował nowymi przyjaźniami, które, mamy nadzieję, przetrwają długo – mówi Joanna Czarnecka, opiekun Świetlicy Artystycznej przy SP w Złotorii, M-GOPS w Choroszczy.

WIĘCEJ

Kampania ZTU to u nas tradycja dzięki znakomitej współpracy!
Choroszcz, woj. podlaskie

Zachowaj Trzeźwy Umysł to wieloletnia tradycja w SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. - Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Jerzemu Ułanowiczowi oraz Witoldowi Wróblewskiemu - pełnomocnikowi burmistrza ds. profilaktyki za wieloletnią i owocną współpracę. Uczniów zachęcamy do udziału w kolejnej edycji - mówiła na spotkaniu z laureatami wicedyrektor Monika Misijuk. WIĘCEJ

Błyskawicznie reagujemy na nowe zagrożenia
Choroszcz, woj. podlaskie

Organizatorem odbywających się w ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł zajęć opiekuńczo-wychowawczej, w których biorą udział uczniowie SP w Złotorii, jest GKRPA w Choroszczy. - Realizując cele profilaktyczne, przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „STOP napojom energetycznym i przestrzegaliśmy przed śmieciową energią - relacjonują organizatorzy spotkań. WIĘCEJ

Partnerzy 2001 – 2018: