Przewodnik ZTU 2016

Pakiet Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 składa się z wysokiej klasy materiałów profilaktycznych, wśród których są m.in.: karty pracy dla dzieci i młodzieży, ulotki profilaktyczne dla rodziców, scenariusze lekcji dla nauczycieli, plakaty profilaktyczne i gadżety.

Przewodnik ZTU 2016 to niniejszy internetowy informator omawiający wszystkie pozycje z pakietu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 1. Tola i Tymek na ścieżce zdrowia – karta pracy

Tola i Tymek na ścieżce zdrowia – karta pracy

Dla kogo? Dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.

Opis: W karcie pracy dzieci poznają Tymka i Tolę. Wspólnie z nimi rozwiążą ćwiczenia, dzięki którym dowiedzą się, co wpływa pozytywnie i negatywnie na nasze zdrowie. Poznają zdrowe i niezdrowe produkty, zostaną zachęcone do uprawiania sportu. W karcie pracy znajdują się rebusy oraz kolorowanki.

Jak wykorzystać? Materiał profilaktyczny jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych według scenariusza pt. Zaopiekuj się Tolą. Zaopiekuj się Tymkiem. Scenariusz jest pierwszym modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12).

 1. Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali – karta pracy

Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali – karta pracy

Dla kogo? Dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej.

Opis: Z karty pracy dzieci dowiedzą się, że warto sięgać po pomoc i dzielić się z innymi swoimi problemami. Dzieci rozwiążą ćwiczenie, dzięki któremu dowiedzą się, w jakich sytuacjach zwracać się po pomoc: do rodziców, nauczyciela, policjanta, dziadków, lekarza czy kolegów i koleżanek. W karcie pracy znajduje się kolorowanka oraz krzyżówka edukacyjna.

Jak wykorzystać? Materiał profilaktyczny jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych według scenariusza zajęć pt. Zaopiekuj się Tolą. Zaopiekuj się Tymkiem. Scenariusz jest pierwszym modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12).

 1. Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać – karta pracy

Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać – karta pracy

Dla kogo? Dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej.

Opis: W karcie pracy dzieci poznają Tolę i Tymka. Wspólnie z nimi rozwiążą ćwiczenia, dzięki którym nauczą się dokonywać dobrych i prozdrowotnych wyborów. Dowiedzą się, jakie produkty są niezdrowe dla organizmu, np. papierosy, alkohol, śmieciowe jedzenie. W karcie pracy znajduje się krzyżówka oraz edukacyjna kolorowanka.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych według scenariusza pt. Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać. Scenariusz jest drugim modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12).

 1. Moje emocje – karta pracy

Moje emocje – karta pracy

Dla kogo? Dla uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej.

Opis: W karcie pracy dzieci dowiedzą się, czym są emocje. Poznają emocje, które są przyjemne oraz nieprzyjemne. Nauczą się radzić z emocjami; z tych pozytywnych czerpać przyjemność i rozładowywać negatywne. Zadaniem dziecka będzie opisanie sytuacji, w których odczuwa radość, smutek, stres itd.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych według scenariusza zajęć pt. Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać. Scenariusz jest drugim modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12).

 1. Jak radzić sobie z problemami? – karta pracy

Jak radzić sobie z problemami – karta pracy

Dla kogo? Dla uczniów klas 1–3 gimnazjum.

Opis: W karcie pracy młodzież pozna trzy historie swoich rówieśników. Na podstawie drzewka decyzyjnego nastolatek będzie rozwiązywać sytuacje problemowe.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem zajęć dla młodzieży prowadzonych według scenariusza pt. Jak radzić sobie z problemami?. Scenariusz jest trzecim modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12).

 1. Wolność, odpowiedzialność – karta pracy

Wolność, odpowiedzialność – karta pracy

Dla kogo? Dla uczniów klas 1–3 gimnazjum.

Opis: Karta pracy uświadamia, jak duże znaczenie w naszym życiu mają relacje rówieśnicze. Młodzież dowie się o pozytywnym oraz negatywnym wpływie i zachowaniu grupy rówieśniczej. Zadaniem uczniów będzie wskazanie, które zachowania kolegów i koleżanek są niedopuszczalne, a jakie są akceptowane. Materiał profilaktyczny porusza kwestię przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, tolerancji, akceptacji. Zawiera krzyżówkę edukacyjną.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem zajęć dla młodzieży prowadzonych według scenariusza zajęć pt. Wolność, odpowiedzialność. Scenariusz jest czwartym modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12).

 1. Pod dobrą opieką – ulotka edukacyjno-konkursowa

Pod dobrą opieką – ulotka edukacyjno-konkursowa

Dla kogo? Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów.

Opis: Materiał porusza temat dobrej opieki. Informuje, że opiekować można się zarówno drugim człowiekiem, jak i sobą. Podpowiada, w jaki sposób można troszczyć się o siebie. Ulotka informuje także o konkursie plastyczno-literackim Czym jest dobra opieka?.

Jak wykorzystać? Rozdysponować dzieciom i młodzieży po zakończeniu warsztatów przeprowadzonych według scenariusza zajęć. Ulotki można również przekazać bibliotekom, czytelniom, świetlicom etc., a także wręczać podczas festynów i pikników rodzinnych.

 1. Troszczę się o Ciebie – ulotka edukacyjna

Troszczę się o Ciebie – ulotka edukacyjna

Dla kogo? Dla rodziców, dorosłych i opiekunów.

Opis: Materiał wyjaśnia, czym są nadopiekuńczość oraz brak opieki. Wskazuje i nazywa cechy dorosłego, który nadmiernie opiekuje się dzieckiem oraz opiekuna, który zaniedbuje dziecko. Wyjaśnia, jakie są konsekwencje wychowawcze nadopiekuńczości oraz zaniedbywania.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem warsztatów dla rodziców prowadzonych według scenariusza zajęć pt. Troszczę się o Ciebie!. Scenariusz jest piątym modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12). Materiał można rozdysponować na zebraniach z rodzicami czy podczas uroczystości, jak: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka etc.

 1. Dobra opieka daje moc – ulotka edukacyjna

Dobra opieka daje moc – ulotka edukacyjna

Dla kogo? Dla rodziców, dorosłych i opiekunów.

Opis: Materiał przypomina zasady dobrej komunikacji z dzieckiem. Podpowiada, jak unikać barier w porozumieniu się z dzieckiem. Zachęca do wspólnego spędzania czasu.

Jak wykorzystać? Materiał jest uzupełnieniem warsztatów dla rodziców prowadzonych według scenariusza zajęć pt. Dobra opieka daje moc. Scenariusz jest szóstym modułem publikacji Scenariusze zajęć dla nauczycieli (pozycja nr 12). Materiał można rozdysponować na zebraniach z rodzicami czy podczas uroczystości, jak: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka etc.

 1. Dyplom Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dyplom Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dla kogo? Dla dzieci i młodzieży.

Opis: Dyplom Zachowaj Trzeźwy Umysł to wyróżnienie dla dzieci i młodzieży, którzy aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych w ramach kampanii.

Jak wykorzystać? Dyplomy można wręczyć dzieciom np. po przeprowadzeniu warsztatów. Można je też rozdysponować jako pamiątkę podczas zawodów sportowych czy konkursów.

 1. Wlepki samoprzylepne – gadżet

Wlepki samoprzylepne – gadżet

Dla kogo? Dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis: Wlepki samoprzylepne to gadżety w formie internetowych i humorystycznych memów.

Jak wykorzystać? Rozdysponować podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także na festynach i piknikach rodzinnych. Wlepki można przykleić na zeszyt, książkę, tornister itp.

 1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Dla kogo? Dla nauczycieli, pedagogów.

Opis: Scenariusze zajęć dla nauczycieli to 6 propozycji warsztatowych (6 modułów):

1) Scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci ze szkoły podstawowej (klasy 1–3) – Zaopiekuj się Tolą. Zaopiekuj się Tymkiem.

2) Scenariusz zajęć profilaktycznych dla dzieci ze szkoły podstawowej (klasy 4–6) – Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać.

3) Scenariusz zajęć profilaktycznych dla gimnazjalistów (1–3) – Jak radzić sobie z problemami?

4) Scenariusz zajęć profilaktycznych dla gimnazjalistów (1–3) – Wolność, odpowiedzialność.

5) Scenariusz warsztatów z rodzicami – Troszczę się o Ciebie.

6) Scenariusz warsztatów z rodzicami – Dobra opieka daje moc.

Jak wykorzystać? Przekazać nauczycielom, pedagogom, którzy mogą przeprowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Zajęcia pomagają przy realizacji zadań profilaktycznych dla dzieci oraz przy pedagogizacji rodziców w szkole. Uwaga! Do poszczególnych scenariuszy zajęć przyporządkowane są karty pracy, które należy wręczyć realizatorom, a także dyplomy na zakończenie warsztatów.

 1. Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów

Certyfikat dla nauczycieli i pedagogów

Dla kogo? Dla nauczycieli i pedagogów.

Opis: Certyfikat stanowi wyróżnienie dla nauczycieli i pedagogów za aktywne uczestnictwo w realizowaniu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016. Na certyfikacie znajduje się m.in. logotyp kampanijnego partnera – Ministerstwa Edukacji Narodowej (patronat honorowy).

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom. Dyrekcja szkoły może wręczyć certyfikaty najbardziej zaangażowanym nauczycielom, np. podczas apelu szkolnego.

 1. Zestaw plakatów profilaktycznych

Dla kogo? Dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści.

Opis: Plakaty z pozytywnym przesłaniem promują afirmatywne zachowania wśród dzieci i młodzieży, np. zaufanie, odpowiedzialność za swoje czyny, udzielanie pomocy, dbanie o swoje bezpieczeństwo. Na plakatach znajdują się logotypy kampanijnych partnerów: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (patroni honorowi).

Jak wykorzystać? Przekazać szkołom, bibliotekom, świetlicom, rozwiesić podczas festynów, pikników, szkolnych imprez etc.

 1. Plakat na imprezy lokalne

Plakat na imprezy lokalne

Dla kogo? Organizatorzy imprez lokalnych.

Opis: Plakat do samodzielnego wypełnienia. Na plakacie znajdują się logotypy kampanijnych partnerów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji(patroni honorowi).

Jak wykorzystać? Na plakacie znajduje się miejsce do wypełnienia przez organizatora wydarzenia (gmina, szkoła, OPD, dom kultury, biblioteka, świetlica, sołectwo, radę osiedla etc.). Plakat zaprasza na imprezę lokalną, zebranie, warsztaty itp. Rozdać instytucjom.

 1. Foliowa torba

Dla kogo? Organizatorzy imprez lokalnych.

Opis: Reklamówka z pozytywnym hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jak wykorzystać? W reklamówce można przekazać materiały kampanii instytucjom (np. szkołom, lokalnym świetlicom, bibliotekom). Świetnie nadaje się jako foliowa torba na nagrody czy wyróżnienia. Można przekazać w niej upominki od gminy, szkoły itp.

 1. Certyfikat dla samorządu

Certyfikat dla samorządu

Dla kogo? Miasta i gminy zaangażowane w kampanię.

Opis: Wyróżnienie dla samorządu biorącego udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na certyfikacie znajduje się logotyp Ministerstwa Edukacji Narodowej, partnera przedsięwzięcia. Uwaga! Certyfikat dla samorządu zostanie przekazany gminom/miastom po zakończeniu I etapu kampanii.

Jak wykorzystać? Przekazać władzom gminy/miasta lub koordynatorom.

 1. Certyfikat dla osób i instytucji

Certyfikat dla osób i instytucji

Dla kogo? Instytucje i osoby zaangażowane w kampanię.

Opis: Certyfikat do samodzielnego wypełnienia nazwy instytucji lub osoby zaangażowanej w kampanijne działania. Na certyfikacie znajduje się logotyp Ministerstwa Edukacji Narodowej, partnera przedsięwzięcia (patronat honorowy).

Jak wykorzystać? Wypełnić i rozdać, np. podczas uroczystego zakończenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 1. Kalendarz na ścianę ZTU

Kalendarz na ścianę – Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dla kogo? Koordynatorzy kampanii.

Opis: Kolorowy kalendarz ścienny z logiem Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Jak wykorzystać? Kalendarz można przekazać koordynatorowi, instytucji koordynującej, szkole etc.

Przewodnik ZTU 2016 omawia zawartość pakietu  Zachowaj Trzeźwy Umysł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o założeniach teoretycznych kampanii odwiedź: www.TrzezwyUmysl.pl/2016.

Partnerzy 2001 – 2014: