Jak zgłosić szkołę do ZTU?

Jak zgłosić szkołę do ZTU? To proste!

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2021 roku, poinformuj o tym lokalną komisję, wypełniając Deklarację uczestnictwa dla szkół i przekazując ją przedstawicielom komisji/pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie.

GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia, w którym należy podać dane płatnika oraz dane odbiorcy kampanijnych materiałów. Formularz znajduje się w osobnej TUTAJ. Można go przesłać faksem, na e-maila lub wypełnić elektronicznie.

Partnerzy 2001 – 2014: