Nagroda główna i Złoty Certyfikat!
Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył laureatom konkursu ZTU „Wehikuł czasu”, uczniom SP nr 2 w Bolesławcu, przyznane nagrody. Gabriela Wąsik otrzymała nagrodę główną, wyróżnienie przypadło Antoniemu Blatkiewiczowi. W uroczystości udział wzięli rodzice laureatów, wiceprezydent Renata Szewczyk, dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska i pedagog Marzanna Janczak z SP nr 2 oraz Danuta Marecka, pełnomocnik prezydenta ds. uzależnień. W ramach kampanii przeszkolonych zostało też 14 nauczycieli z Bolesławca. Wzięli oni udział w kursie internetowym na temat cyberprzemocy i cyberuzależnienia. Miasto Bolesławiec otrzymało Złoty Certyfikat za aktywny udział w ZTU.

Miasto Bolesławiec otrzymało Złoty Certyfikat za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”, realizowanej pod hasłem „Dorastamy Asertywnie”.

Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Do kampanii zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec. Wśród laureatów znalazło się 2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Gabriela Wąsik otrzymała nagrodę główną za pracę plastyczną w konkursie „Wehikuł czasu”. Wyróżnienie przypadło Antoniemu Blatkiewiczowi.

- Tematyka pracy konkursu „Wehikuł czasu” była bardzo obszerna. Dzięki niej mogliśmy poznać marzenia, cele, obawy, postawy oraz emocje towarzyszące uczestnikom konkursu. W pracach pojawiły się: elementy futurystyczne (loty w kosmos, odkrywanie nowych cywilizacji, spotkania z „obcymi”), podróże w czasie (historie niczym z książek Stanisława Lema, spotkania z dinozaurami), pandemia koronawirusa (obawy o przyszłość, wygrana z wirusem, powrót do szkoły) – informują organizatorzy konkursu.

10 marca 2021 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył Gabrieli Wąsik i Antoniemu Blatkiewiczowi przesłane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych nagrody. W uroczystości udział wzięli rodzice laureatów, wiceprezydent Renata Szewczyk, dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska i pedagog Marzanna Janczak z SP nr 2 oraz Danuta Marecka, pełnomocnik prezydenta ds. uzależnień.

Główne cele kampanii w 2020 roku dotyczyły m.in.: edukacji uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji; nabycia umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi; ograniczenia zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych); edukacji rodziców i wsparcia ich w zakresie umiejętności wychowawczych; wspierania działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

W ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020" – oprócz organizacji konkursów dla uczniów - przeszkolonych zostało 14 nauczycieli z Bolesławca w kursie internetowym pn. „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu”. Nauczyciele otrzymali Certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie przeprowadzonego szkolenia.

Źródło: Bolesławiec.pl

Partnerzy 2001 – 2014: