Laureaci kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020
Lubraniec, woj. kujawsko-pomorskie

W dniu 9 marca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu, laureatów konkursu pt. „Wehikuł czas”. Konkurs odbywał się w ramach ogólnopolskiej kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł 2020.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020, ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki, realizowana w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., skierowana była do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne. 

W kampanijnym konkursie plastyczno-literackim„ Wehikuł czas” nagrodę główną otrzymał uczeń Dawid Lewandowski. Wyróżnienia otrzymali również: Michalina Piotrowska, Łucja Matuszewska, Alicja Nowakowska, Antoni Kuźnicki, Michalina Biernacka, Wiktor Wojciechowski i Weronika Durmowicz.

Burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński oficjalnie wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dawid Lewandowski otrzymał nagrodę główną w postaci bezprzewodowego zestawu muzycznego. Natomiast pozostali laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Podczas wydarzenia, burmistrz wręczył również pani pedagog Wioletcie Jakubowskiej certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu  kursu internetowego pt. „Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z internetu”. Szkolenie było kolejnym elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kurs zrealizowano na platformie edukacyjnej Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. 

Na ręce pani Wioletty Jakubowskiej złożono podziękowania za zaangażowanie w nowoczesną profilaktykę. Podziękowania otrzymał także Pan Przemysław Sadziński, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu.

Podczas spotkania wręczono również certyfikat dla Pani Marii Brzezińskiej, przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrańcu. Dokument stanowi wyróżnienie za realizację  jubileuszowej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ na terenie gminy. W 2020 roku kampanii towarzyszyło hasło „Dorastamy Asertywnie”.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Lubrańca serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł, w tym uczestnictwo w konkursach i życzył dalszych sukcesów oraz motywacji do rozwijania swoich pasji  i zainteresowań.


Źródło: Głos Lubrańca
Fot.: Urząd Miejski w Lubrańcu

Partnerzy 2001 – 2014: