Kampania ZTU 2021 – aktualizacja terminów
Nowy harmonogram Diagnozy dla uczniów

W wielu szkołach uczniowie klas I-III już realizują zadania kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021, starsi uczniowie mogą robić to korzystając z naszych materiałów online lub poczekać do momentu powrotu do nauki stacjonarnej. W związku z zapowiedziami Ministra Edukacji i Nauki, dotyczącymi ewentualnego powrotu dzieci do szkół po świętach Wielkanocy informujemy, że zmieniamy harmonogram badań ankietowych Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów 5-8 klasy szkoły podstawowej. Przedłużamy również termin zgłaszania się do kampanii ZTU do 12 kwietnia 2021 r.

NOWY HARMONOGRAM BADANIA ANKIETOWEGO 
OGÓLNOPOSLKA DIAGNOZA UCZNIÓW 5-8 KLASY SP

1) WARIANT I - w przypadku powrotu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/21

Start badania – w momencie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej        (przewidywany termin – kwiecień/maj 2021).

30.06.2021 r. – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.

Wrzesień/październik 2021– publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

Grudzień/styczeń 2021/22 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021.

2) WARIANT II - w przypadku powrotu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/22

Jesteśmy również przygotowani na wariant najbardziej pesymistyczny, który zakłada zdalną edukację uczniów do końca roku szkolnego 2020/21. W takim przypadku harmonogram będzie wyglądał następująco.

Start badania - w momencie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej (przewidywany termin – wrzesień 2021).

30.11.2021 - zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.

Styczeń/luty 2022 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

Kwiecień/maj 2022 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021.

Uwaga! Nowy harmonogram może ulec zmianie. Jeśli uczniowie powrócą do szkół w czerwcu 2021 wówczas badanie będzie kontynuowane we wrześniu 2021. Chcemy dać możliwość wzięcia udziału jak największej liczbie placówek oświatowych.

Partnerzy 2001 – 2014: