Wehikuł czasu – nagrody główne
Galeria nagrodzonych prac

Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Wehikuł czasu. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych.

Partnerzy 2001 – 2014: