ZTU 2021
Materiały on-line

Informujemy, że materiały ZTU 2021 są również dostępne w wersji on-line. Samorząd, który zakupił kampanijne materiały (wersja papierowa) otrzyma drogą mailową hasła dostępu do ich wersji scyfryzowanej. Dzięki temu nauczyciele oraz uczniowie będą mieli do nich dostęp również za pośrednictwem Internetu.

  • Materiały on-line są dostępne na stronie internetowej:
    online.trzezyumysl.pl

    Oprócz materiałów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 w wersji syfryzowanej proponujemy również nasze dwie inne kampanie:

  • Depresja?! – kampania profilaktyczna dotycząca zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży (klasa I-VIII SP)
    Strona internetowa:

https://online.trzezwyumysl.pl/karty-pracy-depresja/

  • Narkotyki? To mnie nie kręci! – kampania dla uczniów V-VIII klasy szkoły podstawowej

Strona internetowa:
https://online.trzezwyumysl.pl/narkotyki/


Kontakt w sprawie haseł:
Tomasz Bednarek
Telefon komórkowy: 501 187 460
Telefon stacjonarny: (61) 855 33 81
E-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com

Partnerzy 2001 – 2014: