Konkursy ZTU 2021
Wyrażenia zgody

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 organizowane są dwa konkursy:

  1. Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny)
  2. Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy (indywidualny)

Przysyłając pracę konkursową należy dołączyć do niej wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych uczestnika.

Dane uczestnika (dziecka) są przetwarzane tylko w celach konkursowych tj.:

  • publikacja danych dziecka na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych organizatora konkursu;
  • przekazanie informacji i danych dziecka wraz z nagrodą do organu prowadzącego (np. Urząd Miast lub Gminy, szkoła, dom kultury, biblioteka). Wyżej wymienione organy przekazują zdobyte nagrody w imieniu organizatora.

Poniżej publikujemy gotowe wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody można również skonstruować samodzielnie.

 

Partnerzy 2001 – 2014: