Mamy nowe pomysły na realizację ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

W czasie trwającej pandemii, wychowawcy oraz nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance, prowadząc cykl kampanijnych zajęć, wykorzystali metody i techniki kształcenia na odległość. Uczniowie wykonywali również projekty w formie prezentacji multimedialnych i prac plastycznych. Podczas spotkań online z pedagogami rodzice mieli możliwość konsultacji i uzyskiwania indywidualnych porad. Laureaci zorganizowanego rodzinnego konkursu plastycznego otrzymali nagrody sfinansowane z budżetu gminy Skawina w ramach GPPiRPA.

W ZPO w Kopance w tegorocznej kampanii zmodyfikowano scenariusz działań, dostosowując je do zaistniałej sytuacji. Wychowawcy oraz nauczyciele odpowiedzialni za realizację tych zadań, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość (m.in. aplikacja ZOOm, platforma Office 365 Teams), przeprowadzili cykl zajęć wychowawczych promujących zdrowy styl życia oraz wpływających na kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności odmawiania.

W trakcie spotkań online z uczniami realizowano również elementy z zakresu komunikacji interpersonalnej, z naciskiem na budowanie pewności siebie, asertywności i przestrzegania norm społecznych.

W ramach realizacji zadań uczniowie klas IV-VIII wykonywali również projekty w formie prezentacji multimedialnych, prac plastycznych.

Działaniami objęto również rodziny uczniów klas III-VIII. Podczas spotkań w pedagogami szkolnymi (online) rodzice mieli możliwość konsultacji i uzyskiwania indywidualnych porad dotyczących wspierania dzieci i młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Ponadto przygotowano dla rodziców broszurki przesyłane z użyciem dostępnych komunikatorów, które zawierały zbiór zasad i wskazówek (tytuł materiału: „Jak pomóc dziecku dorastać asertywnie?”).

Działaniem o najszerszym zasięgu była organizacja rodzinnego konkursu plastycznego z możliwością wykorzystania różnorodnych technik i materiałów. Podstawowym kryterium oceny efektów była dokumentacja potwierdzająca zaangażowanie wszystkich członków rodziny w realizację plakatu propagującego hasło tegorocznej kampanii. Warto nadmienić, że do podjęcia zadań zgłosili się także rodzice przedszkolaków.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy najciekawsze prace spośród nadesłanych i spełniających kryteria konkursowe. Laureatami konkursu zostały rodziny:

 Mikołaja, Małgorzaty i Barbary Zaremba-Śmietańskich

 Viktorii Sikory

 Piotra i Jana Kolstrung

Laureaci otrzymali nagrody sfinansowane z budżetu gminy Skawina w ramach GPPiRPA, które uatrakcyjniły prowadzone działania profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Źródło: ZPO w Kopance

Autor: Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie.

Partnerzy 2001 – 2014: