Artykuł naukowy w oparciu o badania ZTU
Cele życiowe młodzieży kończącej szkołę podstawową

W oparciu o badanie internetowe Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów „Lustro”, realizowane przez nas w ramach kampanii ZTU w 2018 roku (wyd. SPiDR), powstał artykuł naukowy Cele życiowe młodzieży kończącej szkołę podstawową. Próba klasyfikacji wartości młodego pokolenia, autorstwa dr. Błażeja Dyczewskiego z Katedry Badań nad Kulturą i Komunikacją w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie naukowym Roczniki Kulturoznawcze (Tom X, numer 3 – 2019), znajdującym się na liście czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W artykule autor podejmuje próbę ukazania systemu wartości uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Stara się odpowiedzieć na pytanie: czy wartości jakimi posługuje się młodzież układają się w jakieś bardziej ogólne modele i jakie są to modele?

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że główne cele życiowe respondentów funkcjonują w zhierarchizowanym systemie wartości. Wartości te wyznaczają takie cechy jak: płeć, sytuacja materialna rodziny, stopień zaangażowania religijnego, wielkość miejscowości zamieszkania. Cele życiowe badanych można również sprowadzić do mniejszej liczby grup, tzw. grup wartości. W systemie ważnych wartości młodego pokolenia funkcjonują wartości: etyczne, konsumpcyjno-materialne, hedonistyczne, ale także rodzinne, socjocentryczne i społecznie pożądane, religijne i perfekcjonistyczno-witalne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania oraz ich interpretacją. Z artykułem można zapoznać się na stronie internetowej wydawnictwa (KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z ARTYKUŁEM).

Informujemy, że jesienią-wiosną (2020/2021) ruszamy z ewaluacją Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów. O szczegółach badania można przeczytać TUTAJ.

Partnerzy 2001 – 2014: