Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21
Ewaluacja badania

12 maja 2020 roku uruchomiliśmy stronę internetową, informującą o planowanym na jesień (w ramach kampanii) badaniu internetowym Ogólnopolska Diagnoza Społeczna dla Uczniów 5-6 i 7-8 klasy szkoły podstawowej. Badanie będzie stanowić ewaluację diagnozy z 2018 roku. Wyniki badania będą o tyle przydatne, gdyż pokażą czy i jak zmienił się stosunek młodzieży do wielu zagadnień społecznych w wyniku pojawienia się epidemii.

Partnerzy 2001 – 2014: