Wykorzystujemy materiały ZTU w pracy zdalnej!
Praszka, woj. opolskie

– Nauczyciele w sposób zdalny rozpoczęli zajęcia w oparciu o karty pracy ZTU oraz przekazali informacje na temat tegorocznych konkursów. W telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce emitowane są komunikaty i informacje na temat kampanii – opowiada Andrzej Podyma, koordynator ZTU.

Wszystkie materiały tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zostały przekazane szkołom i świetlicom uczestniczącym w tegorocznej, XX edycji kampanii, na terenie gminy Praszka. Pojawiły się już informacje na temat kampanii wraz z przewidywanymi terminami imprez.

Nauczyciele w sposób zdalny rozpoczęli zajęcia w oparciu o karty pracy oraz przekazali informacje na temat tegorocznych konkursów. Takie zajęcia, jak informują, rozpoczęły szkoły podstawowe nr 2 i 4 w Praszce.

W telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce emitowane są komunikaty i informacje na temat kampanii gdyż istnieje duże utrudnienie z dotarciem informacji do wszystkich uczniów biorących udział w kampanii. Do końca czerwca nie będą organizowane imprezy plenerowe. Wszystko, co zaplanowano na pierwsze półrocze, będzie przesuwane na miesiąc wrzesień lub początek października.

Autor: Andrzej Podyma, Pełnomocnik Burmistrza Praszki ds. RPA, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: