Wehikuł czasu – konkurs literacko-plastyczny

Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

Kto może wziąć udział? Uczniowie i uczennice szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) z gminy lub miasta uczestniczącego w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020.

Termin konkursu: na prace czekamy do 30.09.2020 roku.

Jak wysłać pracę?

  • 1 sposób - tradycyjnie; za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
  • 2 sposób - praca plastyczna może zostać uwieczniona na fotografii i przesłana w wersji elektronicznej na adres e-mail wehikul@trzezwyumysl.pl lub biuroztu@gmail.com. Wysyłając pracę w takiej formie, należy dołączyć krótki opis dotyczący techniki wykonania pracy oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego o następującej lub podobnej treści: Ja (imię i nazwisko) zapoznałem się z regulaminem konkursu „Wehikuł czas”, akceptuję jego warunki i zezwalam mojemu dziecku (imię i nazwisko) na udział w konkursie. Praca literacka może zostać wysłana w pliku doc, docx, pdf również na naszego maila. Jeśli pisałeś/pisałaś ją odręcznie, zrób zdjęcie i prześlij na wskazany powyżej mail. Pamiętaj o załączeniu zgód od twojego opiekuna.

Partnerzy 2001 – 2014: