Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
Zmiany organizacyjne. Nowy harmonogram kampanii

UWAGA! AKTUALIZACJA 26.08.2020. Dostosowując się do obecnej sytuacji postanowiliśmy wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu i organizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Chcielibyśmy, aby jej przeprowadzenie było po pierwsze łatwiejsze, po drugie umożliwiło wszystkim uczniom wzięcie udziału w ogłoszonych przez nasz konkursach, a nauczycielom w kursie internetowym, a po trzecie dało czas na wykorzystanie materiałów ZTU nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale także na początku przyszłego roku szkolnego.

1) Kampanijne materiały w wersji on-line 4 maja 2020 roku uruchomimy stronę internetową kampanii ZTU, z której nauczyciele oraz uczniowie będą mogli pobrać wszystkie materiały kampanijne w wersji on-line. Gminy uczestniczące w kampanii otrzymają mailowo lub telefonicznie dane do logowania, które w dalszej kolejności należy przekazać szkołom. Pobrać materiały będzie można po uprzednim zalogowaniu się. Materiały będą miały formaty plików pdf oraz jpg. Pracujemy także nad tym, aby materiałom nadać dynamiczny charakter.

Dlaczego taka zmiana? Udostępnienie materiałów on-line pozwoli nauczycielom realizować założenia kampanii podczas pracy zdalnej z uczniami. Nauczyciel, pedagog, psycholog będzie mógł wykorzystać materiały podczas zajęć wychowawczych on-line, jako przerywnik, chwila refleksji, która pozowali skupić się na emocjach uczniów, ich przemyśleniach. Niestety dochodzą do nas niepojące informacji o wzroście przemocy domowej, również w stosunku do dzieci. Tylko w marcu konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży odebrali 5239 telefonów od uczniów z prośbą o pomoc.

2) Przedłużenie terminów konkursowych Przedłużamy do 30.10.2020 roku terminy przysyłania prac w trzech konkursach : 1) Wehikuł czasu 2) Sport to zdrowie – pocztówka do przyjaciela 3) Konkurs krzyżówkowy.

Dlaczego taka zmiana? Przedłużenie terminów pozwoli większej liczbie uczniów na wykonanie prac i udział w konkursach. Chcemy również, aby dzieci mogły wykonywać prace podczas wakacyjnych półkolonii. Wyjazdy podczas tegorocznych wakacji będą zapewne ograniczone. Wychowawcy półkolonii będą mogli korzystać ze wszystkich materiałów ZTU, prowadzić kampanijne warsztaty, organizować konkursy. Zakładamy, że część działań edukacyjnych będzie przekładana na nowy rok szkolny. Chcemy dać nauczycielom możliwość wyboru, kiedy przeprowadzać i w jakiej formie kampanijne działania.

3) Przedłużenie terminu przystąpienia do kampanii ZTU Przedłużamy termin przystąpienia samorządów do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł do 30 września 2020.

Dlaczego taka zmiana? Chcemy umożliwić samorządom, które z przyczyn epidemiologicznych wstrzymały się z kontynuacją lub przystąpieniem do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, udział w naszym przedsięwzięciu. Wszystkie podjęte przez nas działania umożliwią samorządom czynny udział w kampanii. Po przystąpieniu do kampanii samorządy otrzymają: 1) tradycyjny pakiet materiałów papierowych 2) dostęp do wszystkich materiałów kampanii w wersji internetowej 3) możliwość udziału uczniów w kampanijnych konkursach 4) możliwość udziału szkół w badaniu internetowym Ogólnopolska Diagnoza Społeczna, którego realizacja jest zaplanowana w terminie od 26.10.2020 do 23.04.2021 5) udział nauczycieli w szkoleniu internetowym Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu, który wystartuje pod koniec września 2020 roku.

4) Badanie internetowe Ogólnopolska Diagnoza Społeczna dla Uczniów 4 maja 2020 roku uruchomimy stronę internetową, informującą o planowanym na jesień (w ramach kampanii) badaniu internetowym Ogólnopolska Diagnoza Społeczna dla Uczniów 5-6 i 7-8 klasy szkoły podstawowej. Badanie będzie stanowić ewaluację diagnozy z 2018 roku. Wyniki badania będą o tyle przydatne, gdyż pokażą czy i jak zmienił się stosunek młodzieży do wielu zagadnień społecznych w wyniku pojawienia się epidemii.

Co już zrobiliśmy?

Przypominamy, że w kwietniu wprowadziliśmy kilka zmian, które nadal funkcjonują:

1) Możliwość przysyłania prac konkursowych za pośrednictwem e-maila. Pracę konkursową można sfotografować np. telefonem i przysłać na nasze maile.

Konkurs Wehikuł czasu - e-mail:  wehikul@trzezwyumysl.pl Konkurs Sport to zdrowie – pocztówka do przyjaciela: e-mail: pocztowka@trzezwyumysl.pl Konkurs krzyżówkowy – e-mail: krzyzowka2020@trzezwyumysl.pl Konkurs Tola i Tymek: tymekitola@trzezwyumysl.pl

2) Uruchomiliśmy drugi termin kursu dla nauczycieli Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu w okresie jesiennym (wrzesień – grudzień 2020). Obecnie trwa pierwszy cykl szkolenia, w którym uczestniczy kilkuset nauczycieli. Materiały, które przygotowaliśmy w ramach kursu mogą pomóc nauczycielom w przeprowadzaniu zdalnych lekcji z uczniami.

 

Partnerzy 2001 – 2014: