Nam się bardzo chce!
Zamość, woj. lubelskie

Kampanijne działania w Zamościu realizowało 6 szkół podstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz 8 placówek wsparcia dziennego. – W warsztatach i innych formach adresowanych do uczniów wzięło udział aż 2320 osób! Szkoły przygotowały takie inicjatywy jak warsztaty terapeutyczno-artystyczne „Chce mi się chcieć”, projekt „Znajomość siebie drogą do sukcesu”, V Szkolny Piknik Rodzinny „Najlepsza drużyna to rodzina”. Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował projekt sportowych wakacji z ZTU – relacjonuje Katarzyna Bednarczuk z Urzędu Miasta Zamość.

W Zamościu w kampanię zaangażowanych było 6 szkół podstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz 8 placówek wsparcia dziennego. W zajęciach warsztatowych i innych formach adresowanych do uczniów wzięło udział 2320 osób, 94 nauczycieli, w projekcie uczestniczyło też ponad 1020 rodziców. Ponad 110 osób wzięło udział w konkursach kampanijnych, a 24 zostały nagrodzone.

Działania kampanii można podzielić na 4 obszary: warsztaty dla uczniów w trzech grupach wiekowych z wykorzystaniem gotowych scenariuszy i kart pracy, zajęcia dla uczniów prowadzone według własnego pomysłu oparte na założeniach kampanii, zajęcia i spotkania dla rodziców według kampanijnego scenariusza oraz inne formy spotkań edukacyjnych a także wydarzenia prowadzone „pod szyldem” ZTU (festyny, zajęcia sportowe, pikniki, zabawy, quizy, konkursy). Trzy szkoły odwołując się do założeń kampanii zorganizowały większe formy adresowane do społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego: warsztaty terapeutyczno-artystyczne „Chce mi się chcieć”; projekt „Znajomość siebie drogą do sukcesu”; V Szkolny Piknik Rodzinny „Najlepsza drużyna to rodzina”.

W okresie wakacji Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował projekt Zachowaj trzeźwy umysł - sportowe wakacje 2019. Projekt to dwa dziesięciodniowe turnusy rekreacyjno-sportowe dla 60 dzieci w wieku od 9 do 13 roku życia. W programie znalazły się zajęcia z pływania, gry i zabawy ruchowe w tym zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, lekkoatletyki; szachy i gry planszowe. Dodatkowo w każdym turnusie zorganizowano 5 wycieczek. Uzupełnieniem programu zajęć rekreacyjno-sportowych były zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, wykorzystujące elementy programu Uplugged.

Zdjęcia: osir.zamosc.pl

Autor: Katarzyna Bednarczuk z Urzędu Miasta Zamość (na podstawie ankiet sprawozdawczych)

Partnerzy 2001 – 2014: