Zestaw okolicznościowych „złotych certyfikatów”

dla włodarzy miast i gmin, samorządów, osób i komisji odpowiedzialnych za realizację działań profilaktycznych oraz nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w kampanię.

Elegancki, prestiżowy design. Uszlachetniane złotą folią. Doskonałe udokumentowanie zaangażowania w nowoczesną profilaktykę.

ZTU 2020 – Znakomita profilaktyka już od 20 lat!

Dlaczego warto zaangażować się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł?

ZTU to znana i uznana marka na polskim rynku profilaktyczno-edukacyjnym, która dostarcza Państwu wysokiej jakości materiały do profilaktyki już od dwudziestu lat. To kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i optymistyczny przekaz. ZTU nie straszy i nie gani, ale uczy młodych ludzi, jak być silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samoświadomymi osobami. Oferowane materiały profilaktyczne są nowoczesne, oryginalne, kolorowe i pomysłowe. Bazują na najnowszych trendach w edukacji. Dostajesz profilaktykę, której oczekują nauczyciele i uczniowie: nie nudną i sztampową, ale barwną i pełną optymizmu.

Dla samorządówPROFILAKTYKA I BADANIA

Po raz kolejny przygotowaliśmy specjalny pakiet łączący realizację kampanii profilaktycznej z ogólnopolską diagnozą społeczną uczniów szkół podstawowych. W 2018/2019 przeprowadziliśmy pierwszą edycję tej diagnozy, teraz mają Państwo możliwość uzyskania ewaluacji tych badań lub uzyskania swoich lokalnych wyników po raz pierwszy. Diagnoza społeczna uczniów z pewnością będzie przydatna do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących wszystkie obszary życia społecznego młodzieży w tym wieku. Szczegóły dotyczące badania znajdują się w dalszej części oferty.Zobacz jak wygląda ogólnopolski raport

Dla dzieci i młodzieżyKARTY PRACY ZAMIAST ULOTEK

Odpowiednio dostosowane tematycznie i merytorycznie karty pracy. To znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od tradycyjnych ulotek, karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Karty pracy są podzielone na trzy grupy wiekowe (klasy I-III, IV-VI i VII-VIII). Działamy według zasady Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Dla dzieci i młodzieżyKONKURSY, DYPLOMY I UROCZYSTY FINAŁ KAMPANII

Jako jedyna ogólnopolska kampania zachęcamy dzieci i młodzież do brania udziału w przygotowywanych przez nas konkursach. Co roku nagradzamy kilka tysięcy uczniów. Dodatkowo w pakiecie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii ZTU otrzymują Państwo dyplomy, które można wykorzystać na lokalnych imprezach i konkursach. Co roku, jesienią, organizujemy w Warszawie uroczysty finał kampanii, podczas którego laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nagradza za zaangażowanie i pracę dzieci.

Dla prowadzących kampanięSCENARIUSZE ZAJĘĆ

Aby ułatwić pracę z uczniami przygotowaliśmy dla nauczycieli gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych do pracy z określoną grupą odbiorców. W scenariuszach znajdują się wyczerpujące opisy wszystkich zadań do wykonania. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako jedyna kampania w Polsce korzysta z doświadczenia pełnomocników, przewodniczących komisji RPA i nauczycieli.

Piotr Adamski, prezes SPiDR i szef kampanii:

Mimo, że minęło już prawie 20 lat, pamiętam to jak dziś, gdy przygotowywaliśmy dla Was założenia pierwszej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pamiętam tę niepewność towarzyszącą nam, gdy wysyłaliśmy informacje o nowym projekcie, a także później, gdy czekaliśmy na informacje zwrotne od koordynatorów i uczniów, które pozwoliły nam tworzyć kolejne materiały zgodne z Państwa oczekiwaniami. Nie przypuszczałem wtedy, że będę miał przyjemność zapraszać do udziału w specjalnej, jubileuszowej XX edycji ZTU!

Dziękuję Państwu za to, że przez te wszystkie lata byliśmy obecni w większości miast i gmin w Polsce. To dzięki Wam uzyskaliśmy miano najlepszej kampanii edukacyjno-profilaktycznej w kraju. Zaufanie ponad 2000 samorządów i 20 lat współpracy dobitnie o tym świadczą. Tak samo jak honorowe patronaty otrzymywane corocznie z rąk kolejnych Ministrów Edukacji oraz Ministrów Sportu. Wciąż jednak staramy się być lepsi – z każdą edycją coraz bardziej.

ZWIŃ/ROZWIŃ

Zapraszam do zapoznania się z ofertą jubileuszowej XX edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka niespodzianek i nowości, o których szerzej informujemy na kolejnych stronach. W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwie pozycje: specjalne „złote” certyfikaty, których wizualizacje znajdują się na drugiej stronie okładki (to forma specjalnego podziękowania przygotowanego z okazji jubileuszu) oraz możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach ankietowych „Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów” (dla samorządów biorących udział w dwóch następujących po sobie edycjach ZTU).

Od kilku lat materiały ZTU są dostępne już od listopada. To oznacza więcej czasu na realizację działań i pomysłów związanych z kampanią.

Zdaję sobie sprawę, że Zachowaj Trzeźwy Umysł jest jedną z wielu propozycji, które otrzymują Państwo w ciągu całego roku. Jednak już dziś bardzo dużo miast i gmin deklaruje powrót do kampanii ZTU, a także jej kontynuację. To daje nam siłę i energię, by wspólnie promować wśród młodych ludzi życie wolne od używek, przemocy i nudy!

Działając zgodnie z zasadą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” wzmacniamy u młodych ludzi poczucie własnej wartości, przekazujemy wiedzę oraz umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Dlatego mam wielką nadzieję, że z okazji jubileuszu będą Państwo właśnie z nami. Niech 2020 rok stanie się w Państwa samorządach rokiem Trzeźwego Umysłu.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam wszystkich do współpracy!

Z poważaniem

Piotr Adamski, prezes SPiDR

dr n. hum. Błażej Dyczewski o Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów:

Mam nadzieję, że wyniki dotychczasowych projektów badawczych posłużyły do uzupełnienia wielu programów profilaktycznych w Państwa samorządach, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów na jakie napotyka dzisiejsza młodzież.

Pragnę zatem zaprosić Państwa do udziału w ewaluacji „Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów”, a te samorządy, które nie miały jeszcze możliwości jej przeprowadzenia do ankietowania uczniów po raz pierwszy.

Tym, co wyróżnia nasz projekt jest jego ogólnopolski zasięg. W ostatnich badaniach wzięło udział ponad 60 000 uczniów z klas V-VIII. Przystępując do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz przeprowadzając badania otrzymacie Państwo raport przedstawiający dane ogólnopolskie oraz dane dla swojej gminy, będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie, znajdujących się na terenie Państwa samorządu. Będzie to najbardziej cenne dla Państwa źródło informacji, gdyż porównanie ogólnopolskie pozwoli Państwu na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Wyniki badania lokalnego uzupełnione są krótkim komentarzem.

ZWIŃ/ROZWIŃ

Wyniki tych badań z pewnością będą przydatne do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży. Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w tym niezwykle prestiżowym projekcie badawczym.

Z wyrazami szacunku

dr n. hum. Błażej Dyczewski

BŁAŻEJ DYCZEWSKI doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się zdrowiem publicznym, świadomością ekologiczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie analizy danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Statistics. Trener technik sprzedaży i komunikacji społecznej.

Formularz zgłoszenia

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. DorastaMY asertywNIE!

Charakterystyka okresu dorastania

Adolescencja jest okresem życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Okres ten dzieli się na dwie fazy: dorastanie i młodzieńczość. Pierwsza faza jest okresem intensywnych przemian organizmu i psychiki.

Ten trudny emocjonalnie okres często doprowadza młodych ludzi do kryzysu. Kryzys tożsamości zmusza młodą osobę do dokonania ogromnej liczby przewartościowań w obrębie funkcjonowania psychospołecznego.

Celem nadrzędnym staje się scalenie wszystkich fragmentów siebie w jednolitą całość, by utrzymać poczucie ciągłości swojego istnienia „dla siebie i innych”. Dorastający zaczyna więc interesować się tym, jak odbierają go inni w porównaniu do tego, jak sam siebie widzi. Zdając sobie sprawę z tego, że rewolucja fizjologiczna zmieniła jego ciało, a otoczenie wysyła sygnały podjęcia bardziej dorosłych zobowiązań, młody człowiek będzie starał się połączyć dwa obrazy siebie: ja-dziecko i ja-dorastający. W tym celu wykorzysta pierwotnie najprostszy sposób: zaprzeczenie „dotychczasowemu sobie” – wyparcie się dzieciństwa. Będzie to manifestował zachowaniami, które zbliżają go do świata dorosłych i w jego oczach są symbolem dorosłości.

Owe „zanegowanie” ukształtowanej do tej pory tożsamości to niezmiernie ciężka próba dla młodego człowieka. Dlatego Erikson (op. cit., s. 273) mówi o wielu niebezpieczeństwach czyhających na dorastającego – „epizody o charakterze przestępczym lub psychotycznym nie są niczym niezwykłym”. Przytłaczające poczucie niemożności określenia siebie jest trudne do zniesienia. Nic więc dziwnego, że młody człowiek będzie podejmował gwałtowne próby rozwiązania tej sytuacji. Rozwiązania, na jakie się decyduje, mają często charakter totalny. Dążenie do określenia siebie polega na wybraniu sytuacji, w której adolescent będzie mógł najbardziej jednoznacznie rozpoznać siebie. Jednowymiarowy obraz siebie ułatwia dokonanie rozróżnienia na to, „co mnie dotyczy i kim jestem” oraz to, „co mnie nie opisuje”. Elementem doświadczania swojego ciała są zachowania o charakterze ryzykownym – eksperymentowanie z używkami, subkultury młodzieżowe (również o charakterze przestępczym), inne zachowania narażające zdrowie i życie.

Młody człowiek, który nie jest już dzieckiem, ale nie jest jeszcze gotowy do podjęcia roli dorosłego, musi przejść szereg prób, w których sprawdzi siebie w różnych rolach. Przede wszystkim w rolach, które zbliżą go do ponętnego świata dorosłych. Na to eksperymentowanie, w czasie którego wypracuje dla siebie nowy styl funkcjonowania i nową wizję siebie, potrzebuje czasu.

Młody człowiek poszukuje więc tych, którym mógłby zaufać i okazać swoją wierność. Wyborem tym najczęściej obdarza swoich rówieśników, wyczuwając podobieństwo ich sytuacji do swojej. Wobec dorosłych, którzy wymagają od młodych podejmowania decyzji, do których oni nie są jeszcze gotowi, dorastający reagują buntem. Negują szczególnie zależność od rodziców. Stąd właśnie biorą się konflikty między opiekunami a dorastającymi. Sprzeciwianie się zakazom i woli rodziców, negowanie wartości i norm reprezentowanych przez rodziców, a także osłabienie więzi emocjonalnej (Żebrowska, 1975, s.727 i nast.) jest szczególnie dokuczliwe dla rodziców przyzwyczajonych do relacji z poprzedniej fazy, czyli całkowitej identyfikacji i zależności.

Zagrożenia okresu dorastania

Nastolatek może łatwiej niż osoby w innym wieku ulegać impulsom. Zmiany wywołane działalnością hormonów rozregulowują system kontroli. Impulsywność powoduje, iż zachowanie pojawia się przed refleksją nad jego konsekwencjami. Intensywna jest również potrzeba doznawania silnych wrażeń. Oczywiście przeciętny nastolatek posiada większą niż 3-latek zdolność radzenia sobie z impulsami i emocjami, jednak obszary mózgu nie współpracują ze sobą na tyle dobrze, aby w pełni panować nad emocjami.

Każde rozregulowanie powoduje niepewność i poczucie nieadekwatności. Stąd różne strategie obronne, które młodzi ludzi stosują. Jedną z nich można nazwać „wszechmocą”. Przekonanie, że „mogę wszystko” pojawia się najczęściej w obliczu lęku, że „nie mogę nic”, „nie daję rady”, „nic mi nie wychodzi”. Powoduje to fundowanie swojemu ciału sytuacji, w których doświadczane jest ekstremalnie – zachowania narażające zdrowie i życie (np. eksperymentowanie z używkami, ekstremalne sporty, przypadkowe kontakty seksualne, radykalne diety, samookaleczenia itp.).

Zależność od opiekunów (rodzice częściej do nastolatka wygłaszają kazania o tym „co jest ważne, a co nie” oraz „co jest dla niego dobre, a co nie”) i od biologii wyznacza zmieniające się ciało (trądzik młodzieńczy, menstruacja, mutacja głosu itd.) oraz wymagania otoczenia („podejmij decyzję”, „musisz się zdecydować”, „to dotyczy twojej przyszłości”). Ograniczenia i wymagania rodzą naturalny bunt. Ostentacyjne demonstrowanie swojej niezależności i samodzielności to coś, z czym okres dorastania kojarzy się najbardziej. Kryzysy w relacjach z rodzicami, bunt przeciw szkole kierują młodego człowieka do rówieśników. Tam z kolei czyhają kolejne trudności – lęk przed akceptacją, ryzyko odrzucenia przez grupę etc.

ZWIŃ/ROZWIŃ

Wsparcie dorastających

Wiele zachowań destrukcyjnych i autodestrukcyjnych znajduje swe źródło w potrzebie określenia siebie, młodzieńczym ryzykanctwie i zwyczajnej ciekawości oraz grupowej solidarności. W takim kontekście ważne wydaje się propagowanie programów profilaktycznych, celem budowania zbiorowej świadomości różnego rodzaju zagrożeń i czynników ryzyka, które je determinują. Działania prewencyjne powinny stworzyć młodzieży bezpieczne warunki do:

 • trenowania realistycznych sposobów radzenia sobie z codziennymi utrapieniami życiowymi,

 • budowania adekwatnego obrazu „Ja”,

 • nabywania umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi,

 • szukania (w przypadku takiej konieczności) wsparcia w otoczeniu społecznym.

Odbiorcami działań o charakterze profilaktycznym winni być nie tylko uczniowie, ale także ich opiekunowie i wychowawcy.

CELE KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYSŁ 2020

Cele główne:

 1. Zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

 2. Samopoznanie i samoakceptacja, czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

 3. Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi.

 4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych).

 5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

 6. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

 • integracja zespołów klasowych,

 • poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli,

 • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

 • kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

MATERIAŁY W KAMPANII ZTU 2020

SCENARIUSZE DLA NAUCZYCIELI

• spotkań z rodzicami
• zajęć z uczniami w wieku 6-9 lat
• zajęć z uczniami w wieku 10-12 lat
• zajęć z uczniami w wieku 13-16 lat

Powyższe scenariusze to propozycja gotowych konspektów do pracy z określoną grupą odbiorców w zakresie takich zagadnień, jak: budowanie adekwatnego obrazu siebie, zwiększanie swoich umiejętności psychospołecznych, rozwijanie skutecznych i społecznie akceptowalnych strategii radzenia sobie z kryzysem (ograniczających ryzyko zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych).

KARTY PRACY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

• dla uczniów w wieku 6-9 lat
• dla uczniów w wieku 10-12 lat
• dla uczniów w wieku 13-16 lat
• dla dorosłych

Materiały edukacyjne dla uczniów są jednocześnie kartami pracy zawierającymi ćwiczenia i zadania dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające zapoznanie się i zapamiętanie treści przekazywanych w kampanii. Natomiast materiały dla rodziców zawierają wiadomości dotyczące zmian, jakie zachodzą w ich dzieciach w związku z kryzysem rozwojowym, wskazówki, które pomogą wzmacniać więź z nastolatkiem, co może ochronić go przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

BIBLIOGRAFIA:

 • Nastolatki, F. Dolto w: W.A.B., 1995.

 • Porozmawiajmy o dojrzewaniu: kompleks homara, F. Dolto, w: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

 • Dojrzewanie, Jan-Uwe Rogge w: Je­dność, 2005.

 • Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, A. Faber, E. Mazlish w: Media Rodzina, 2006.

 • Dorastanie – kryzys i powtórna szansa na rozwój, Renata Arseniuk artykuł ORE.

 • Dziecko, jego rodzina i świat, D.W. Winnicott w: Świat Książki, 1993.

 • Diagnoza w socjoterapii – ujęcie psychodynamiczne, M. Wilk w: GWP, 2014.

 • Zagrożenia rozwoju w okresie dor­astania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska w: Wydawnictwo Fundacji Humanitoria, 2002.

 • Szanse rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska w: Wydawnictwo Fundacji Humanitoria, 2002.

 • Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol w: Fundacja poza schematami, 2016.

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020” wychodzi naprzeciw obowiązkom wychowawczym nałożonym na nauczycieli i pedagogów przez:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej, celem przeciwdziałania narkomanii,

 • zadanie zapisane w art. 4 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Formularz zgłoszenia

Zawartość pakietu materiałów 2020

 1. 1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „CZUJĘ I POKAZUJĘ” – poprzez ćwiczenia oswaja uczniów z wyrażaniem i nazywaniem emocji towarzyszących nam w codziennym życiu. Umiejętność radzenia sobie z emocjami jest jednym z czynników chroniących. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 2. 2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat „KOLORY UCZUĆ”– poprzez ćwiczenia uczniowie uczą radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Potrafią również przyporządkować uczucia im towarzyszące do określonego stanu emocjonalnego. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 3. 3. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „ZMIENIAM SIĘ – DORASTAM” – materiał oswaja uczniów ze zmianami fizycznymi oraz emocjonalnymi zachodzącymi w ich organizmie w okresie dojrzewania. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 4. 4. Karta pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „JESTEM SILNY, JESTEM SILNA – SZTUKA ODMAWIANIA” – poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów umiejętność odmawiania. Uczy czym jest asertywność. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 5. 5. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „LUBIĘ SIĘ, CHRONIĘ SIĘ” – na podstawie ćwiczeń uczniowie poznają zasady samoakceptacji, oswajają się z problemami wieku adolescencji. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 6. 6. Karta pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „TRUDNE SPRAWY – TRUDNE EMOCJE” – poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk.

 7. 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów „DORASTAMY ASERTYWNIE – WEHIKUŁ CZASU” – informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk.

 8. 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców „POZWOLIĆ DOROSNĄĆ I POZOSTAĆ WSPARCIEM” – materiał zaznajamia dorosłych z problemami jakie mogą towarzyszyć im w związku z dorastaniem dziecka, podpowiada, jak pomóc dziecku w tym trudnym okresie. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 9. 9. Ulotka edukacyjna dla rodziców „BYĆ PRZYKŁADEM. UMIEĆ ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM!” – ulotka podpowiada w jaki sposób prowadzić rozmowę z dojrzewającym nastolatkiem, daje wskazówki jakich błędów przy tym nie popełniać. Zwraca uwagę na rolę wzorca (rodzica) w zachowaniu dziecka. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk.

 10. 10. Specjalny, okolicznościowy dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach XX jubileuszowej kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk.

 11. 11. Konkursowa „POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA” – z miejscem na zaprojektowanie swojej ilustracji. Format A6. Nakład: 100 sztuk.

 12. 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk.

 13. 13a. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 14. 13b. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 15. 13c. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (jeden z 3 rodzajów po 8 sztuk) – świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 8 sztuk.

 16. 14. Plakat na imprezy lokalne – mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk.

 17. 15. Plakat konkursowy „TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE” – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie dla klas i grup. Format B3. Nakład 8 sztuk.

 18. 16. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Samorządu (1 szt.) – miasta i gminy zostaną uhonorowane specjalnym certyfikatem – drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.

 19. 17. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Prezydenta/Burmistrza/Wójta – włodarze samorządowi otrzymają drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) honorowy certyfikat/podziękowania za osobiste wsparcie jubileuszowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako przykładu nowoczesnej profilaktyki i jednego z elementów lokalnego programu profilaktycznego. Format: A4. Nakład: 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.

 20. 18. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Miejskiej/Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) honorowy certyfikat/podziękowania za współpracę i opiekę nad jubileuszową kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Format: A4. Nakład: do 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.

 21. 19. „Złoty” Jubileuszowy Certyfikat Dla Pełnomocnika d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) honorowy certyfikat/podziękowania za współpracę i opiekę nad jubileuszową kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Format: A4. Nakład: do 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu 2020.

 22. 20. „Złote” Jubileuszowe Certyfikaty Dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii – drukowane metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią). Format: A4. Nakład: 40 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu 2020.

 23. 21. Informator o kampanii – kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU 2020. Format: A3 do A4. Nakład: 1 szt.

 24. 22. Kalendarz na biurko – kolorowy, pamiątkowy z logo naszych kampanii, z zaznaczonymi najważniejszymi datami kampanii ZTU oraz okolicznościowymi świętami. Nakład: 1 szt.

Formularz zgłoszenia

Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów – EWALUACJA

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnych ankiet ewaluacyjnych lub diagnozy uczniów po raz pierwszy w ramach programu badawczego „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”.

HARMONOGRAM REALIZACJI BADANIA

 • Do 30.03.2020 – deklaracja przystąpienia do kampanii ZTU 2020

 • 26.10.2020 – uruchomienie internetowego panelu badawczego

 • 9.11.2020 – rozpoczęcie przyjmowania deklaracji kontynuacji kampanii ZTU

 • 16.11.2020 – rozpoczęcie badań ankietowych

 • 30.03.2021 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do kampanii ZTU

 • 23.04.2021 – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych

 • 21.06.2021 – publikacja wyników ogólnopolskich

 • 31.08.2021 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych

ZWIŃ/ROZWIŃ

OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ:

 • Zdrowie – jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe; postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc.

 • Rodzina – ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków; zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta.

 • Szkoła – stosunek do nauczycieli i nauki; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.

 • Kultura – uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia.

 • Psychologia – emocje i ocena swojej przyszłości; główne priorytety życiowe.

 • Ekonomia – wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne.

 • Kapitał społeczny – zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń.

POPULACJA I GRUPA BADAWCZA

Badaną populacją są uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do badań ankietowych przystępują dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP. W takiej też formie otrzymają Państwo wyniki badań (2 grupy wiekowe). Jeśli Państwa samorząd już uczestniczył w tych badaniach, ewaluacją objęte zostaną klasy V i VI, które odpowiedzi na te same pytania udzielą będąc już klasami VII i VIII.

SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA

Badanie realizowane będzie za pomocą liczącego około 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi powyżej. Z listą pytań, wynikami ogólnopolskimi, przykładowymi wynikami lokalnymi oraz przewodnikiem po badaniach mogą się Państwo zapoznać na stronie www.trzezwyumysl.pl oraz internetowej ofercie kampanii 2020.

KOSZTY I WARUNKI UDZIAŁU W BADANIACH

Do „Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów” mogą przystąpić szkoły z terenu samorządu, który bierze udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020. Warunkiem skorzystania z lokalnej bezpłatnej diagnozy społecznej jest uczestnictwo gminy w kampanii ZTU 2020 oraz kontynuacja uczestnictwa w ZTU w roku 2021.

Formularz zgłoszenia

Konkursy i uroczysty finał w Centrum Olimpijskim w Warszawie

Nasza kampania to również atrakcyjne konkursy dla uczniów oraz wybór nowych członków Kapituły ZTU. Jesienią każdego roku spotykamy się wszyscy na uroczystej gali, na której wręczane są nagrody główne dla dzieci oraz okolicznościowe dyplomy, statuetki i medale dla nowych członków Kapituły i samorządów.

Regulaminy konkursów ZTU 2020

W uroczystości oprócz laureatów biorą udział prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz pełnomocnicy i członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski.

Od kilku lat imprezę prowadzi Jakub Porada. Od 18 lat dziennikarz TVN i TVN24, od 8 lat również dziennikarz TTV. To także Aktor Scen Muzycznych. Wszyscy laureaci oraz nowi członkowie Kapituły otrzymują na gali jego najnowszą książkę z imienną dedykacją. Jest to również czas na osobiste rozmowy oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

W tym roku z okazji XX edycji kampanii ZTU przygotowaliśmy aż 3 konkursy indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz jeden konkurs dla klas i świetlic. Jak zwykle na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje na ten temat uczniowie znajdą w karcie konkursowo-profilaktycznej nr 7, „Pocztówce do przyjaciela”, specjalnym konkursowym plakacie „Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce” oraz na stronie www.trzezwyumysl.pl.

Życzę Państwu, aby Wasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów kampanii ZTU 2020 r. Razem spotkajmy się na specjalnym, Jubileuszowym XX Finale. Do zobaczenia!

Piotr Adamski
Koordynator Kampanii ZTU