Rozstrzygnięcie konkursów profilaktycznych!
Skawina, woj. małopolskie

9 grudnia w Pałacyku „Sokół” miało miejsce rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Dzieci bajki ilustrują”, ogólnopolskiego konkursu „Ja za 20 lat” w ramach kampanii ZTU oraz promocja kolejnego tomiku bajek pt. „Mama, tata bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują”. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Skawina oraz Bibliotekę Pedagogiczną wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz oraz Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny Małgorzata Kopeć.

Konkurs „Dzieci bajki ilustrują”, ogłoszony we wrześniu br., adresowany był do dzieci z klas I-III gminnych szkół. Polegał na namalowaniu ilustracji do bajek napisanych przez laureatów gminnego konkursu „Mama, Tata bajkę piszą”. Jury w składzie: Małgorzata Tomala Kierownik Realizacji Projektów Kultury CKiS, Stanisława Szczepaniak Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, dr Lidia Ippoldt i Lucyna Podgórna nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Małgorzata Kopeć Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny oceniło 145 prac z jedenastu placówek oświatowych gminy i wyłoniło ośmiu laureatów:

 Adam Knapik uczeń Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach za ilustrację do bajki „Niestraszny strach”

 Martyna Hanusiak uczennica Szkoły Podstawowej w Rzozowie za ilustrację do bajki „Mała owca”

 Laura Maślanka uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej z ilustrację do bajki „Kornelka i pani Niechcemisię”

 Lena Warmuz uczennica Szkoły Podstawowej w Pozowicach za ilustrację do bajki „Zajączek Staś”

 Julia Sadowska uczennica Szkoły Podstawowej w Zelczynie za ilustrację do bajki „Zabawiaki”

 Jakub Juszczak uczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance za ilustrację do bajki „Pawie oczka”

 Maciej Piwowarczyk uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie za ilustrację do bajki „Zaczarowane leśne przedszkole”

 Lilianna Adamska uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie „Kornelka i król bałagan”.

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Skawina oraz Bibliotekę Pedagogiczną wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz oraz Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny Małgorzata Kopeć.

Dyplomy podziękowania otrzymali również dyrektorzy szkół: Hanna Szczerbak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie (w jej imieniu podziękowanie odebrała Agnieszka Piskorz-Burek), Halina Buchowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, Elżbieta Gutierrez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie, Elwira Biel dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach, Anastazją Koczur dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzozowie, Halina Twardosz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej (podziękowanie zostało przekazane do szkoły), Jadwiga Pierzchała dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozowicach ( podziękowanie odebrała Aldona Drobnica), Jolanta Kozłowska dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance, Teresa Dąbrowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie (podziękowanie odebrała wicedyrektor Maria Przebinda), Elżbieta Drążek dyrektor Zespołu Katolickich Szkół (podziękowanie odebrała Ilona Okarmus).

Organizatorzy podziękowali również opiekunom ze szkół przygotowującym dzieci do konkursu: Agnieszce Piskorz-Burek, Aleksandrze Mioduszewskiej, Małgorzacie Leśniak, Lilianie Czopek, Jadwidze Grabiec, Joannie Skołyszewskiej, Aldonie Drobnicy i Annie Młodzianowskiej, Renacie Młynarczyk i Jolancie Chojnackiej.

O historii bajek profilaktycznych opowiedziała Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz. Bajki pomagajki są owocem współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie, w 2011 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano pierwszy tomik bajek terapeutycznych pt. „Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych”. Kolejne lata zaowocowały następnymi publikacjami. Były to: „Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci”, „Nastolatkiem być…” oraz audiobook „Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki. Bajki pomagajki dla dzieci młodszych i starszych”. Teksty zamieszczone w tych zbiorkach tworzyli biblioterapeuci – praktycy, bibliotekarze, pedagodzy, mający doświadczenie warsztatowe. W 2013 roku postanowiono oddać głos amatorom – uczestnikom warsztatów, bądź osobom, które chciałyby w swoich tekstach zwrócić uwagę na nurtujące je problemy. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłosiły pierwszy gminny konkurs na bajkę profilaktyczną „Młodzi dzieciom bajki piszą”. Owocem trzech kolejnych edycji tegoż konkursu był zbiorek zatytułowany „Młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują”, w których znalazło się siedem tekstów gimnazjalistów, zilustrowanych przez dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej. W tym roku organizatorzy konkursu na bajkę profilaktyczną po raz pierwszy zdecydowali się zaadresować go do rodziców – mieszkańców gminy Skawina. W jego wyniku otrzymali teksty, z których wybrano trzy spełniające kryteria bajki profilaktycznej, najwyżej ocenione przez jury konkursowe. Zbiór wzbogacono bajkami napisanymi przez biblioterapeutów i pedagogów, zaś dzieci klas 1-3 zilustrowały bajki, w ramach konkursu „Dzieci bajki ilustrują”. Wszystkie tomiki bajek, wydane do tej pory, ukazały się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

O odczytanie bajki „Zajączek Staś” autorstwa Marty Jaskierny, zilustrowanej przez Lenę Warmuz, uczennicy Szkoły Podstawowej w Pozowicach, został poproszony Burmistrz Norbert Rzepisko, a na zakończenie wszyscy obecni otrzymali egzemplarz książki „Mama, tata bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują”.

W drugiej części spotkania Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy Skawinie, przybliżyła założenia ogólnopolskiego konkursu „Ja za 20 lat”, organizowanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości. Jak co roku do biura organizatorów akcji napłynęły tysiące prac. Cieszymy się, że wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele gminy Skawina, którzy zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali, a są nimi:

 Natalia Putaj – Szkoła Podstawowa w Rzozowie

 Magdalena Medoń – Szkoła Podstawowa w Rzozowie

 Joanna Rosek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

 Marek Balbirer – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

 Hanna Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

 Eryk Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie

 Filip Zięba – Zespół Katolickich Szkół w Skawinie

Anita Kazimierska – Zespół Katolickich Szkół w Skawinie – jednocześnie laureatka nagrody głównej, która została wręczona Anicie 3 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie podczas uroczystej gali finałowej podsumowującej tegoroczną edycję kampanii.

Małgorzata Kopeć, koordynatorka kampanii na terenie gminy, podziękowała laureatom za udział w konkursach oraz dyrektorom szkół (Hannie Szczerbak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie, Halinie Buchowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, Anastazji Koczur Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzozowie, Elżbiecie Drążek Dyrektor Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie) oraz szkolnym koordynatorom (Marcie Czerniawskiej, Małgorzacie Zawartka, Jolancie Franas, Annie Główka, Ilonie Okarmus) za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Na ręce Dyrektorów zostały przekazane certyfikaty będące jednocześnie podziękowaniem za uczestnictwo i zaangażowanie szkoły w promocję nowoczesnej profilaktyki oraz propagowanie edukacji, sportu i samorozwoju wśród dzieci i młodzieży, jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych i sięgania po substancje psychoaktywne.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością Burmistrza Miasta i Gminy Norbert Rzepisko, Kierownik Wydziału Edukacji Marek Marzec, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krzysztof Gerc, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tomasz Stawowy, dyrektorzy, opiekunowie ze szkół, laureaci oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie. Wystawę nagrodzonych prac przygotowała Lucyna Podgórna z Biblioteki Pedagogicznej, zaś prezentację multimedialną przygotowała Małgorzata Kopeć. Dziękujemy wszystkim zebranym za przybycie, laureatom serdecznie gratulujemy! Specjalne podziękowania organizatorzy kierują do Dyrektora Centrum Kultury i Sportu Tomasza Stawowego za udostępnienie sali teatralnej Pałacyku „Sokół”.

Źródło: Biuro-CWR, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Partnerzy 2001 – 2014: