Z kampanią ZTU uczymy rodziców!
Pyskowice, woj. śląskie

– Uczniowie szkół z Pyskowic wzięli udział w konkursie „Ja za 20 lat”, a na lekcjach wychowawczych przeprowadzono warsztaty z wykorzystaniem kart pracy kampanii. W ramach prowadzonych w szkole warsztatów dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców” oraz podczas zebrań szkolnych wychowawcy poruszali problematykę wspierania rozwoju dziecka – relacjonuje Bożena Kikut z Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Z ramienia pyskowickiego samorządu kampanię ZTU 2019 koordynowała Justyna Fijołek-Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku pyskowicki samorząd włączył się w ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W kampanii wzięły udział szkoły podstawowe. Z ramienia samorządu kampanią koordynowała Justyna Fijołek-Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Koordynatorami w poszczególnych szkołach byli pedagodzy i psychologowie szkolni: Joanna Bachul i Marzena Gudysiak ze Szkoły Podstawowej nr 4, Iwona Wochnik i Wioleta Dąbrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6, Katarzyna Dajcier-Klimala i Katarzyna Iwanicka ze Szkoły Podstawowej nr 3, Jolanta Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Kampania została rozpropagowana wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwieszenie w szkołach plakatów, gazetek profilaktycznych zachęcających do wzięcia udziału w kampanii.

Podczas tegorocznej akcji przeprowadzono z uczniami konkursy plastyczne m. in. konkurs „Ja za 20 lat”. Na zajęciach dzieci dowiedziały się o wyznaczaniu celów życiowych mających kluczowe znaczenie w samorealizacji oraz wykonały prace obrazujące omawiany temat.

Na lekcjach wychowawczych przeprowadzono z uczniami warsztaty wykorzystując karty pracy kampanii. W klasach 7. przeprowadzono cykl spotkań, których celem było poznanie samego siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności wykorzystania własnych mocnych stron, automotywowanie.

Na zajęciach profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w klasach młodszych dzieci wspierane były w budowaniu motywacji do podejmowania różnych działań, przemyślanego ich planowania, osiągania celów. Pracowały nad odkrywaniem swoich talentów pasji i zainteresowań wykorzystując materiały ZTU.

W ramach prowadzonych w szkole warsztatów dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców” oraz podczas zebrań szkolnych z rodzicami wychowawcy poruszali problematykę wspierania rozwoju dziecka. Zostały przekazane rodzicom ulotki pn. „Pomagamy dziecku osiągnąć cele” oraz „Wspieramy rozwój dziecka”. Nauczyciele podkreślali ogromną rolę rodzica w kształtowaniu mniejszej bądź większej zaradności u dzieci. Rodzice zostali zapoznani z terminem „wyuczonej bezradności” oraz pouczeni o prawidłowej postawie rodzicielskiej w celu osiągnięcia optymalnych relacji z dzieckiem, dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

Wszystkie te działania miały na celu wskazanie dzieciom i młodzieży właściwego planowania swoich działań, rozumienia konieczności wyznaczania sobie celów życiowych w procesie samorealizacji.

Autor: Bożena Kikut, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Partnerzy 2001 – 2014: