Laureatka ZTU nie chce spocząć na laurach!
Strzelce Opolskie, woj. opolskie

Gmina Strzelce Opolskie po raz 13 przystąpiła do Zachowaj Trzeźwy Umysł. W kampanijnym konkursie plastyczno-literackim „Ja za 20 lat!!” Zosia Ostrowska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, otrzymała nagrodę główną. Wraz pedagogiem szkolnym Joanną Ostrowska oraz Joanną Hołobut, koordynatorem kampanii z ramienia Gminy, zaproszona została na uroczystą galę w Warszawie. Burmistrz Tadeusz Goc ufundował też Zosi zestaw malarski oraz krzesło malarskie, które pomogą laureatce szlifować plastyczne umiejętności.

Gmina Strzelce Opolskie po raz 13 przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Kampania ZTU 2019, oprócz uczniów, edukuje dorosłych – wspiera rodziców, a także pomaga nauczycielom i samorządowcom. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W edycji 2019 hasłem kampanii jest „Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. Do udziału w kampanii zgłosiło się 1 631 uczniów Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy.

W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko-plastyczny: „Ja za 20 lat!!”. Do biura kampanii napłynęło kilka tysięcy prac z całej Polski.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie placówek oświatowych naszej gminy. Jednakże szczególnym wyróżnieniem nagrodzona została uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - Zosia Ostrowska, która znalazła się wśród 30 finalistów z całej Polski i wraz pedagogiem szkolnym Joanną Ostrowska oraz Joanną Hołobut, koordynatorem kampanii z ramienia Gminy, zaproszona została na uroczystą galę do Centrum Olimpijskiego w Warszawie, gdzie otrzymała nagrodę w postaci bezprzewodowego zestawu muzycznego. Burmistrz Strzelec Opolskich ufundował Zosi zestaw malarski oraz krzesło malarskie, gdzie Zosia będzie nadal szlifować swoje umiejętności plastyczne.

Pozostali uczniowie wyróżnieni w kampanii to:

  1. Uczniowie PSP w Dziewkowicach: Justyna Warzecha, Dawid Howoń, Karolina Warzecha.
  2. Uczniowie PSP nr 7: Michał Majkowski, Maciej Raczek.
  3. Uczniowie PSP n r 4: Kamila Siwiec, Kaja Wirska.
 

Uczniowie otrzymali książki ufundowanie przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz karnety na krytą pływalnię ufundowane przez Gminę Strzelce Opolskie.

Autor: Joanna Hołobut

Partnerzy 2001 – 2014: