Dzieci przeciwko przemocy!
Nowa Sól (miasto), woj. lubuskie

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Przemoc boli” w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli dzieci, młodzież i nauczyciele wzięli udział w szkolnym dniu przeciwko przemocy. – W ramach obchodów w szkole zorganizowano uroczysty apel, happening Serc Wolnych od uzależnień i przemocy, konkursy oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Na znak wolności od przemocy w powietrze wypuszczono symboliczne niebieskie balony – opowiada Gabriela Juncewicz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W tym dniu uczniowie ubrali się w symboliczny kolor niebieski, wypuszczono balony na znak wolności od przemocy, uczniowie szkoły wystawili przedstawienie w tematyce przemocy. Dodatkowo każdy uczestnik akcji otrzymał opaskę silikonową w kolorze niebieskim na znak wspólnego działania przeciwko przemocy.

BRAWO! Nic tylko brać przykład!

Zadanie współfinansowano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

Autor: Gabriela Juncewicz, Pełnomocnik Prazydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Urzędu Miasta Nowa Sól

Partnerzy 2001 – 2014: