W Marszu z profilaktycznym przesłaniem!
Przyrów, woj. śląskie

– Kampanijne działania profilaktyczne w gminie Przyrów skierowane są do wszystkich mieszkańców. Organizujemy imprezy sportowe, uczniowie angażują się w konkursy, na zabraniach edukowani są rodzice. Wyruszyliśmy też w kolejny Marsz Trzeźwości. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie, odwiedzając sklepy posiadające koncesje na sprzedaż alkoholu i papierosów i wręczając sprzedawcom ulotki, przypominali o zakazie sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim – relacjonuje Wiesław Stanuchiewicz, szkolny koordynator kampanii ZTU.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to największa ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna, prowadzona od 2001 roku, już po raz 19 – ty. Gmina Przyrów uczestniczy w kampanii ZTU od samego początku.

W bieżącym roku kampania ZTU w Polsce realizowana jest pod hasłem CHCE MI SIĘ CHCIEĆ, a mottem przewodnim jest myśl słynnego amerykańskiego wynalazcy Tomasza Edisona – „SUKCES PRZYCHODZI JEDYNIE DO TYCH KTÓRZY DZIAŁAJĄ, PODCZAS GDY POZOSTALI OCZEKUJĄ JEGO NADEJŚCIA”

Działania zrealizowane w naszej szkole podczas tegorocznej edycji od 1 kwietnia 2019 r. to:

- udział uczniów w konkursie literacko-plastycznym „Ja za 20 lat”,

- zajęcia z materiałami profilaktycznymi na godzinach wychowawczych z uczniami realizowane przez nauczycieli - wychowawców, w tym o cyberprzemocy i cyberuzależnieniu,

- akcja edukacyjna dla rodziców uczniów na zebraniach z rodzicami,

- udział pedagoga szkolnego w kursie internetowym „Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności wśród dzieci i młodzieży” na platformie edukacyjnej Akademia Profesjonalnego Nauczyciela,

- organizacja imprez sportowych takich jak: Bieg „Pro Memoria”, czy Rajd Rowerowy „Śladami Rosiczki” i propagowanie aktywności fizycznej oraz zasad zdrowej rywalizacji,

- coroczny Marsz Trzeźwości we wrześniu podsumowujący działania w ramach kampanii

W trakcie tegorocznego Marszu uczniowie pod opieką nauczycieli z przygotowanymi plakatami śpiewając „Trzeźwości Song 2019” do melodii piosenki „Jestem z miasta” zespołu Elektryczne Gitary przeszli ulicami Przyrowa: Szkolną, Rynek, Częstochowską, Jasną. Uczestnicy Marszu odwiedzili sklepy posiadające koncesje na sprzedaż alkoholu i papierosów i wręczyli sprzedawcom ulotki informacyjne o zakazie sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim poniżej 18 – tego roku życia. „Poproszę dowód!” oraz „Komu sprzedajesz alkohol?” Na zakończenie Marszu laureatom konkursu literacko-plastycznego „Ja za 20 lat” wręczone zostały dyplomy i nagrody książkowe od organizatora kampanii.

Zdjęcia: Anna Jaworowska

Autor: Wiesław Stanuchiewicz, szkolny koordynator kampanii ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: