Stop Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy materiały poruszające temat przemocy domowej. Materiały mogą stanowić uzupełnienie działań samorządowych dotyczących zapobiegania przemocy. Można je przekazać ofiarom lub świadkom przemocy podczas spotkań, na których omawiany jest indywidualny plan pomocy rodzinie.

Niestety, obecna izolacji związana z epidemią, sprzyja nasilaniu się aktów przemocy. Osoby, które jej doznają często nie mogą opuścić mieszkania, w którym przebywa również sprawca. Przemoc domowa w dużym stopniu dotyka również dzieci. Jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w marcu br. odnotowano w Telefonie Zaufania 116 111 największą od 11 lat liczbę interwencji, czyli działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. W marcu było ich 76! To prawie dwa razy więcej niż w poprzednich miesiącach. To było coś, co nigdy nie wydarzyło się na taką skalę.

Na każdym naszym materiale znajduje się numer telefonu Niebieska Linia oraz miejsce na pieczątkę lub dane adresowe lokalnego punktu pomocy np. MOPS, Ośrodek Pomocy Rodzinie.

           

Partnerzy 2001 – 2014: