O zdrowiu i bezpieczeństwie dzieci i rodziców!
Zielona Góra, woj. lubuskie

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w trosce o bezpieczeństwo uczniów klas pierwszych, przygotowało list do Rodziców z informacją o zagrożeniach, na jakie mogą być narażone ich dzieci w codziennym życiu. W Zielonej Górze rozpoczęto również kampanię „Dbam o zdrowie, Mamy, Taty i swoje!” Na spotkaniu z nauczycielami omówiono kampanijne zagadnienia.

W przygotowanej na nowy rok szkolny kopercie, oprócz listu i załącznika informującego o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, znalazły się również ulotki, które zwracają uwagę na kwestię przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, świadomego rodzicielstwa, uzależnień od środków psychoaktywnych, informujące o prawach dziecka.

Działanie Biura, uzgodnione z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych, objęło 24 szkoły i około 1450 rodziców uczniów klas pierwszych.

Źródło: probal.zielonagora.pl

Partnerzy 2001 – 2014: