Nowa oferta kampanii ZTU 2020
Hasło: DorastaMY AsertywNIE

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W 2020 roku będzie nam towarzyszyć hasło "Dorastamy Asertywnie". 

 

Główne cele wychowawcze i edukacyjne:

  1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
  2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
  3.  Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
  4.  Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

  1. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizowanie spotkań, konferencji, konkursów dla młodzieży, wydarzeń sportowych w szkołach i jednostkach samorządowych.
  2. Umożliwienie rozwoju edukacyjnego nauczycieli za pomocą kursów internetowych.
  3. Integracja zespołów klasowych.
  4. Umożliwienie nauczycielom lepszego poznania swoich uczniów, czego efektem będzie łatwiejsza komunikacja oraz rozwiązywanie problemów.
  5. Wspieranie pozytywnych i prospołecznych wyborów życiowych uczniów.
  6. Wprowadzenie tematyki związanej z ekologią oraz dbaniem o środowisko.

Partnerzy 2001 – 2014: