Oferta kampanii ZTU 2020
Przedłużenie terminu przysyłania zgłoszeń do końca września 2020

UWAGA! AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU KAMPANII (26.09.2020). Ze względu na panującą epidemię postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń  do kampanii do końca września 2020. W 2020 roku towarzyszy nam hasło "Dorastamy Asertywnie".

Przedłużenie terminu pozwoli samorządom, które nie zdążyły/nie mogły przystąpić do kampanii w marcu, na dołączenie we wrześniu. Otrzymujemy również sygnały, że w związku z zamknięciem szkół, nauczyciele nie zdążyli przeprowadzić kampanijnych warsztatów, a uczniowie przygotować prac konkursowych w starym roku szkolnym. Postanowiliśmy to umożliwić im do końca października 2020 roku.

NOWY HARMONOGRAM KAMPANII:
 1. Termin przyjmowania zgłoszeń do kampanii ZTU 2020: do końca września 2020
 2. Wydłużony termin przysyłania prac konkursowych: do końca października 2020
 3. Informacje na temat konkursów znajdują się w zakładce KONKURSY ZTU (czerwona belka na górze strony)
 4. Rozstrzygnięcie konkursów (wysyłka nagród): grudzień/styczeń 2020
 5. Drugi termin kursu internetowego dla nauczycieli: 25 września-19 grudnia 2020
 6. Formularz zgłoszenia do kursu: TUTAJ Szczegóły kursu: TUTAJ
 7. Materiały kampanii są również dostępne on-line: online.trzezwyumysl.pl

Główne cele wychowawcze i edukacyjne:

  1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
  2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
  3.  Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
  4.  Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

 1. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizowanie spotkań, konferencji, konkursów dla młodzieży, wydarzeń sportowych w szkołach i jednostkach samorządowych.
 2. Umożliwienie rozwoju edukacyjnego nauczycieli za pomocą kursów internetowych.
 3. Integracja zespołów klasowych.
 4. Umożliwienie nauczycielom lepszego poznania swoich uczniów, czego efektem będzie łatwiejsza komunikacja oraz rozwiązywanie problemów.
 5. Wspieranie pozytywnych i prospołecznych wyborów życiowych uczniów.
 6. Wprowadzenie tematyki związanej z ekologią oraz dbaniem o środowisko.

Partnerzy 2001 – 2014: