ZTU – konkursy i przydatne materiały!
Praszka, woj. opolskie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł tworzyli prace na konkurs „Ja za 20 lat” oraz konkurs plastyczny „Alkohol Szkodzi”, zmierzyli się też w sportowej rywalizacji. W trakcie lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami wykorzystywano materiały ZTU.

W Ramach kampanii Zachowaj trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej nr 3 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowano:

  1. Konkurs plastyczny „Alkohol Szkodzi”
  2. Konkurs literacki „Ja za 20 lat”
  3. Szkolny dzień sportu – rozgrywki sportowe
  4. Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem nadesłanych scenariuszy zajęć
  5. Spotkania z rodzicami – wykorzystanie ulotek i materiałów otrzymanych od organizatora kampanii

Zwycięzcom w konkursach i zawodach sportowych wręczono nagrody rzeczowe.

Szkolny koordynator kampanijnych działań była Danuta Czemielewska-Cholak

Relację nadesłał Andrzej Podyma, Pełnomocnik Burmistrza Praszki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: