W Dniu Dziecka rywalizujemy i malujemy!
Praszka, woj. opolskie

Tradycyjnie w Dniu Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu odbyły się zabawy i konkursy w ramach kampanii ZTU. – Tym razem bawiliśmy się pod hasłem: „Chce mi się chcieć – Ja za 20 lat”. Zorganizowaliśmy kampanijny konkurs plastyczny, prace prezentowaliśmy na sali gimnastycznej. Wyłonieni w kategoriach klas I-III i IV-VII zwycięzcy otrzymali nagrody. Następnie na boisku szkolnym odbywały się zawody i zabawy sportowe. Na koniec wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia i rozdaliśmy medale – opowiadają Jolanta Łęgosz i Sebastian Uznański, koordynatorzy kampanii.

Wcześniej w klasach I-III zostały przeprowadzone spotkania z uczniami na temat: „Jak przeciwdziałać wyuczonej bezradności, jak spełniać swoje marzenia”. Na spotkaniu z rodzicami rozmawiano na temat: „Jak pomóc dziecku przezwyciężać trudności i aktywizować go”.

W Dniu Dziecka w naszej szkole zorganizowano konkurs plastyczny. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem uczniów i spełnił ich oczekiwania.

Wszystkie wykonane prace zaprezentowano w sali gimnastycznej. Następnie jury składające się z nauczycieli i uczniów oceniło prace pod względem zgodności tematu z hasłem tegorocznej kampanii oraz brano pod uwagę zastosowanie różnych technik plastycznych i estetykę wykonania.

Wyłoniono zwycięzców w kategoriach klas I-III i IV-VII. Przyznano 6 nagród głównych i 8 wyróżnień.

Wyróżnione prace prześlemy do organizatora Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Uczniowie otrzymali nagrody zakupione z przyznanej puli pieniędzy. Były to zestawy plastyczne i geometryczne (farby, pędzle, zestawy ołówków, kredki, przybory geometryczne, węgiel malarski).

Następnie uczniowie udali się na boisko szkolne, gdzie odbywały się zawody i zabawy sportowe.

Najmłodsi uczniowie rywalizowali między innymi w wyścigach. Nieco starsi rozegrali turniej piłki nożnej oraz startowali w konkurencjach indywidualnych. Dużą popularnością cieszyła się gra w badmintona.

Na koniec imprezy wykonano pamiątkowe zdjęcia oraz rozdano medale.

Relację nadesłał Andrzej Podyma, Pełnomocnik Burmistrza Praszki ds. RPA

Autor: Jolanta Łęgosz, Sebastian Uznański – koordynatorzy ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: