ZTU wzbudza motywację do działania!
Zabrze, woj. śląskie

Już 18-stą edycję ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł zainaugurowano w Zabrzu. Spotkanie rozpoczynające działania w ramach ZTU odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Do tegorocznej kampanii zgłosiło udział 46 placówek oświatowych. Dzięki ciekawym zajęciom prowadzonym przez nauczycieli, uczniowie będą wzbudzać w sobie motywację do działania i osiągania celów. Znajdą swoje talenty, zainteresowania, pasje.

Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: „Chce mi się chcieć, czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Dzięki ciekawym zajęciom prowadzonym przez nauczycieli, uczniowie będą wzbudzać w sobie motywację do działania i osiągania celów. Znajdą swoje talenty, zainteresowania, pasje. Wpłynie to korzystnie na ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne.

Tematy podejmowane w czasie tegorocznych spotkań z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami, kształtują umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń. Uruchamiają procesy myślenia pozytywnego, wspierają pozytywne wybory życiowe, zwracają uwagę na wyczucie i zachowanie równowagi między obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem wśród młodych ludzi.

Do tegorocznej kampanii zgłosiło udział 46 placówek oświatowych.

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Partnerzy 2001 – 2014: