Po raz XVIII z ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Po raz osiemnasty przystąpiliśmy do Zachowaj Trzeźwy Umysł, największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej. W tegoroczną edycję ZTU włączyło się 15 szkół z terenu gminy Skawina. – Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii ZTU spotka się z poparciem i zrozumieniem mieszkańców gminy, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku – mówi Małgorzata Kopeć, kierownik Biura – Centrum Wspierania Rodziny, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

W kampanii ZTU biorą udział setki zaangażowanych gmin z całej Polski. Hasło XIX edycji Zachowaj Trzeźwy Umysł brzmi „Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Cele główne kampanii 2019:

 Wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów;

  •  Samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań, pasji;
  •  Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki);
  •  Kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń;
  •  Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe kampanii 2019:

  •  Uruchamianie procesów pozytywnego myślenia.
  •  Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych.
  •  Kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowano praktyczne zestawy dotyczące profilaktyki alkoholowej, m.in. plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Szkoły biorące udział w tegorocznej kampanii: Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Pozowicach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie.

Kampania jest inspiracją do podejmowania innych działań profilaktycznych na terenie gminy, w tym XVI Imprezy Środowiskowej Zachowaj Trzeźwy Umysł, która na stałe wpisała się w kalendarium imprez gminnych. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w wyjątkowym dniu jakim jest 1 czerwca tj. Międzynarodowy Dzień Dziecka w Parku Miejskim w Skawinie.

Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spotka się z poparciem i zrozumieniem mieszkańców gminy, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku.

Autor: Małgorzata Kopeć, kierownik Biura – Centrum Wspierania Rodziny, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Partnerzy 2001 – 2014: