Dzień Dziecka z XVI Imprezą ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Data XVI Imprezy Środowiskowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Skawinie była szczególna, w tym roku uczestnicy zabawy w Parku Miejskim spotkali się w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Do wspólnego, aktywnego spędzenia tego dnia, dzieci i rodziców zapraszali organizatorzy: UMiG w Skawinie, SP nr 6 oraz CKiS w Skawinie. – Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy, widzowie i kibice dobrze się bawili. Wszystkim serdecznie gratulujemy zwycięstwa nad własną słabością. Wspaniałą zabawą udowodniliśmy, że życie wolne od nałogów może być piękne i ciekawe – mówi Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny UMiG.

Imprezę w Parku Miejskim uroczyście rozpoczęli przedstawiciele organizatorów: Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Urszula Osielczak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, Marek Marzec Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Małgorzata Kopeć Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny UMiG, oraz prowadząca imprezę Joanna Józefczyk-Janek, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie – życząc wszystkim uczestnikom sukcesu w zawodach i dobrej zabawy.

Data imprezy była szczególna, ze względu na Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkich, którzy zechcieli aktywnie wziąć udział w proponowanych przez organizatorów zabawach, czekało wiele atrakcji. W części artystycznej mogliśmy podziwiać występy instrumentalne, wokalne oraz taneczne dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu miasta i gminy, które w ten sposób identyfikowały się z ideą imprezy i budowały wizerunek szkoły aktywnej społecznie i zaangażowanej w życie środowiska lokalnego. Wśród uczniów prezentujących swój dorobek artystyczny znaleźli się:

 Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c i 4a ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie

 Ada Krużel SP6

 Jagoda Zajda ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie

 Maria Masłoń ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie

 Zespoły taneczne z SP 6

 Duet: Beata i Paweł Kołodziej ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie

 Trio wokalne: Maria Czerw, Beata Kołodziej, Maja Sułdecka ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie

 Dominik Śliwa ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie

 Maja Sułdecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie

 Nikola Mazgaj uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie

 Zespół taneczny z ZSTE w Skawinie

 Studio ruchu SK – art. zespół HipHopPotamy

Występy dzieci poprzedziła niespodziewana wizyta Króla Kazimierza Wielkiego, w którego wcielił się Czesław Gąsiorowski - Dyrektor Muzeum regionalnego w Skawinie wraz z towarzyszką, którą przedstawił jako Babettę. Król Kazimierz Wielki podarował książeczki i ołówki z postaciami w strojach skawińskich, które zostały przekazane najmłodszym dzieciom biorącym udział w zawodach biegowych.

Poza występami dzieci i młodzieży odbyły się również zabawy taneczne z udziałem publiczności, animacje dla dzieci, zabawy językiem angielskim zorganizowane przy współudziale Szkoły Językowej Leaderschool, konkursy z nagrodami, pokaz treningu w wykonaniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz inne atrakcje. Dzięki zaangażowaniu LKS „Wiślanie” dzieci mogły uczestniczyć w konkursie wiedzy o piłce nożnej. Centrum Camena Kosmetyka i Masaże oraz Studio Urody Iwona Mazurkiewicz zorganizowały natomiast „Strefę dla Mam”, gdzie panie mogły zadbać o swoją urodę. Przy współudziale Stowarzyszenia Lud – Art przeprowadzony został pokaz oraz konkurs w zakresie rękodzieła artystycznego.

Konkurencje sportowe rozpoczął „bieg skrzatów” – najmłodszych dzieci w wieku do 6 lat, których z roku na rok przybywa do wspólnej zabawy. Następnie startowały dzieci i młodzież w swoich kategoriach wiekowych. W ramach imprezy odbyło się również współzawodnictwo rodzin polegające na wykonaniu drużynowo konkurencji sprawnościowych. Do konkurencji tych zgłosiło się 19 rodzin, składających się z dwojga dzieci i jednej osoby dorosłej. I miejsce zajęła rodzina Państwa Makuch, II miejsce Rodzina Państwa Kołodziej, III miejsce rodzina Państwa Pielach.

Sobotnia impreza była także okazją do nagrodzenia zwycięzców gminnego konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Skawinie na pracę plastyczną. Konkurs w tym roku odbywał się pod hasłem: „Tego smutek ominie, kto ma wsparcie w rodzinie”, był adresowany do uczniów wszystkich przedszkoli i szkół z terenu Gminy Skawina. Imprezie towarzyszyła galeryjka nagrodzonych prac, które aktualnie można zobaczyć na wystawie w Biurze Centrum Wspierania Rodziny. Nagrodzono również zwycięzców konkursu multimedialnego „Zdrowie masz tylko jedno”, zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Poza licznymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów imprezy, dorośli mieszkańcy Gminy mogli zapoznać się z ofertą i działalnością Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, w specjalnie przygotowanym na tą okazję stoisku promocyjnym. Pracownicy Centrum dystrybuowali materiały informacyjne i edukacyjne (broszury, ulotki, informatory i inne) oraz gadżety promujące kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „No promil, NO PROBLEM”. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się poszczególne edycje bajek terapeutycznych wydanych nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.

Jak co roku, szczególnym momentem imprezy był bieg sztafety honorowej, składającej się z czteroosobowych drużyn jednej profesji lub podmiotu środowiska lokalnego. Do sztafety zgłosiły się zespoły:

 Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, na czele której był Witold Grabiec Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie

 Radnych Rady Miejskiej w Skawinie

 Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie

 Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki”

 Stowarzyszenia „Razem dla wszystkich” w Jurczycach

 Stowarzyszenia „Równa Szansa”

 Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

 Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie

 Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie

 Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Skawinie

 Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie

 Skawina Biega (1)

 Skawina Biega (2)

 LKS Wiślanie

 Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

 Stowarzyszenia „Dzieci są ważne”

 Niezależnych Turystów

 Koła Miejskiego PTTK

 Prawicowego Bloku Samorządowego

Samozaparcie, wola walki i chęć dobrej zabawy motywowały zawodników do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Ostatecznie w finale znalazły się 4 drużyny, które po zaciętej walce zdobyły następujące lokaty:

 LKS Wiślanie

 Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” w Jurczycach

 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie

 Stowarzyszenie „Równa Szansa”

Wszystkie drużyny startujące w „sztafecie” otrzymały dyplomy. Warto zaznaczyć, że wręczono również specjalne wyróżnienia dla sztafet. Tytuł najbardziej walecznej sztafety otrzymały sztafety zespołu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kruszynki” oraz zespołu Środowiskowego Domu Samopomocy. Natomiast najlepiej dopingowanymi sztafetami zostały drużyny Klubu Seniora „Seniorek” i Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Organizatorzy zaplanowali i zrealizowali również wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Były to: malowanie twarzy, tatuaże, plenerowy konkurs plastyczny, gra wielkoformatowa „kółko i krzyżyk”, bańki mydlane, zabawa na „dmuchańcach”.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia wspomogło wielu społecznie odpowiedzialnych i zaangażowanych sponsorów, którym organizatorzy serdecznie dziękują. Szczególne wyrazy wdzięczności organizatorzy kierują do zarządów instytucji i właścicieli firm, w tym:

 Pana Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

 Szkoły językowej Leader School w Skawinie

 Pizzerii Calzone

 Piekarni J.M. Dąbrowscy

 Piekarni „Dom Chleba”

 Spółdzielni Uczniowska „Szansa”

 Muzeum Regionalnego w Skawinie

Organizatorzy dziękują również służbom medycznym oraz policji i straży miejskiej za czuwanie nad naszym zdrowiem i bezpieczeństwem. Dziękujemy wszystkim młodym artystom ze skawińskich szkół, ich nauczycielom, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 6 za udzieloną pomoc od strony organizacyjnej.

Należy podkreślić, że w trakcie imprezy wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kruszynki” przeprowadzali „zbiórkę publiczną”, której celem było zgromadzenie środków na wyposażenie pracowni terapii zajęciowej. Udało się zebrać kwotę 1 080,00 zł. Wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie, władze stowarzyszenia składają serdeczne podziękowania.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy, widzowie i kibice dobrze się bawili. Wszystkim serdecznie gratulujemy zwycięstwa nad własną słabością. Wspaniałą zabawą udowodniliśmy, że życie wolne od nałogów może być piękne i ciekawe. Dziękując za wspólnie spędzony czas wyrażamy nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie w przyszłym roku.

Impreza stanowiła element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Zapraszamy do galerii zdjęć z Imprezy zamieszczonej na stronie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie oraz relacji zdjęciowej w Telewizji Skawina

Autor: Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie

Partnerzy 2001 – 2014: