Aktywnie żyć to zdrowym być!
Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie

W SP im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach odbył się kolejny „Piknik rodzinny” w ramach kampanii ZTU z okazji „Dnia Matki i Ojca oraz „Dnia Dziecka”. Na piknik licznie przybyły całe rodziny oraz goście: Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka oraz Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Grzelakowska. Wśród atrakcji znalazły się rodzinne konkursy, przygotowane przez uczniów przedstawienie, pokazy strażackie, zabawa w pianie, a także ognisko.

Organizatorem pikniku, który odbył się 1 czerwca, była Rada Rodziców przy współpracy dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Tegoroczna impreza kolejny raz promowała zdrowy styl życia bez nałogów, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zdrowe odżywianie. Na piknik licznie przybyły całe rodziny oraz goście zaproszeni: Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski, Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka oraz Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ewa Grzelakowska, którzy mieli okazję obejrzeć wystawę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

Atrakcją pikniku były rodzinne konkursy promujące aktywny, rodzinny wypoczynek na łonie natury. Rada Rodziców ufundowała dla wszystkich dzieci zjeżdżalnię, watę cukrową, fotobudkę i występ Animatorów.

Uczniowie klas I - III i Punktu Przedszkolnego zaprezentowali przedstawienie z okazji „Dnia Matki i Ojca” mówiące o tym, że rodzina jest najważniejsza w życiu każdego człowieka. Powinna być ostoją, w której dzieci czują się bezpieczne, są kochane i mogą spełniać swoje marzenia. Uczniów do występu przygotowali opiekunowie: Marta Biernacka, Jadwiga Dudzińska, Dorota Augustyniak i Katarzyna Leśniewska.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zadusznikach zorganizowała pokazy strażackie, udostępniła uczestnikom imprezy zwiedzanie wozu strażackiego, a przede wszystkim zorganizowała zabawę w pianie, która była wielką atrakcją tegorocznego pikniku. Druhowie zabezpieczali także ognisko, przy którym uczestnicy pikniku piekli kiełbaski.

Piknik cieszył się zainteresowaniem lokalnego środowiska, a zorganizowany został dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, dyrektora szkoły Zofii Kuczmarskiej, rady pedagogicznej i pracowników szkoły. Organizatorzy składają gorące podziękowania sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Beacie i Pawłowi Ręgockim, Katarzynie i Ryszardowi Kurowskim, Kamilowi Kandelszajn, Radzie Rodziców, Radzie Sołeckiej z Zadusznik, druhom OSP w Zadusznikach oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji pikniku.

Źródło: spzaduszniki.pl

Partnerzy 2001 – 2014: