Zapraszamy na XVI Imprezę Środowiskową ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Serdecznie zapraszamy na XVI Imprezę Środowiskową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się 1 czerwca w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”. – Imprezę przygotowujemy z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina, popierając tym samym życie zdrowe, bez przemocy, wolne od nałogów, a także aktywne spędzanie wolnego czasu. Zachęcamy do udziału w biegu sztafety honorowej, rodzinnym współzawodnictwie, występach artystycznych i konkursach – mówi Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

XVI Impreza Środowiskowa „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbędzie się 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w godz.: 12.00-17.00, w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”. Organizatorami imprezy, która stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 r. są Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina – popierając tym samym życie zdrowe, bez przemocy, wolne od nałogów, a także aktywne spędzanie czasu wolnego, które zmniejszając stres, korzystnie wpływa zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. W programie imprezy znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz całej rodziny: konkurencje sportowe – ze szczególnym uwzględnieniem biegów, a także występy artystyczne, konkursy profilaktyczne i inne.

Ciekawym elementem imprezy jest „bieg sztafety honorowej”, do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji, m. in.: samorządowców, księży, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w sztafecie i zgłoszenie 4-osobowej drużyny do 24 maja 2019 r. Zgłoszenia przyjmują: Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny (tel. 12 276 01 27 ) lub Pani Joanna Józefczyk-Janek, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie (tel. 12 291 21 96).

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w imprezie. Zachęcamy również do utworzenia grup kibiców, wspierających sztafety w sportowych zmaganiach.

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą wiele emocji i radości wszystkim uczestnikom imprezy.

Autor: Małgorzata Kopeć - Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie

Partnerzy 2001 – 2014: