Miasto Katowice przystąpiło do kampanii ZTU 2019
Katowice, woj. śląskie

Informujemy, że 25 kwietnia br. Miasto Katowice przystąpiło do kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019. Mottem przewodnim kampanii jest hasło Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

Do kampanii przystąpiło 55 szkół z Katowic. Każda szkoła otrzymała pakiet materiałów edukacyjno-profilaktycznych dostosowanych do liczby i wieku uczniów, uczęszczających do danej placówki. Uczniowie będą mogli wziąć udział w kampanijnych zajęciach, prowadzonych w szkole oraz w dwóch konkursach: 1) Ja za 20 lat – konkursie plastyczno-literackim; 2) Między marzeniem i planem – konkursie zespołowym dla klas. Dodatkowo wybrani nauczyciele mają możliwość skorzystania z kursu internetowego Przeciwdziałanie wyuczonej bezradność u dzieci i młodzieży, prowadzonego na platformie edukacyjnej Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

Materiały edukacyjne Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 zostały opłacone ze środków budżetu Miasta Katowice i związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Partnerzy 2001 – 2014: