Kampanijne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze!
Wojcieszów, woj. dolnośląskie

Przeprowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wojcieszowie zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat miały na celu urozmaicenie dzieciom czasu wolnego, stworzenie bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i umożliwienie poznawania mechanizmów uzależnień – Najpierw stworzyliśmy wewnętrzny regulamin zajęć, który dzieci przypieczętowały odbiciem dłoni. Każdy miał też możliwość przedstawienia własnej osoby, pierwsze lody zostały przełamane! Na kolejnym spotkaniu przygotowaliśmy prace plastyczne, dodatkowo zorganizowaliśmy zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – opowiada Anna Pawlak, opiekunka zajęć.

2 kwietnia rozpoczęły się pierwsze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które są realizowane w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie, finansowane z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zajęcia te są kierowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i mają na celu urozmaicenie dzieciom czasu wolnego, zapewnienie opieki, stworzenie bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem, tworzenie warunków do nauki oraz umożliwienie poznawania mechanizmów uzależnień i ich wpływów na życie rodzinne. Podczas spotkań realizowano także cele kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ.

Pierwsze zajęcia zostały poświęcone stworzeniu wewnętrznego regulaminu zajęć. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w prace nad tworzeniem zasad panujących na zajęciach i przypieczętowały je odbiciem dłoni. Każde z dzieci miało możliwość przedstawienia własnej osoby, co pozwoliło im się lepiej poznać. Pierwsze lody zostały przełamane!!!

Kolejne zajęcia zostały poświęcone na tworzenie prac plastycznych tj.: kartka Wielkanocna, jajko Wielkanocne. Dzieci przygotowały również prace plastyczne w ramach kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

  • praca plastyczna dotycząca zakazanych substancji psychoaktywnych,
  • praca plastyczna „Odżywiam się zdrowo”,
  • praca plastyczna „Jak spędzam czas wolny”.
 

Dodatkowo dzieci miały organizowane zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, tj. zajęcia sportowe na „Orliku” oraz spacer w kierunku wierzy widokowej „Dłużek”. W wolnych chwilach grano w gry planszowe, edukacyjne i ruchowe, ucząc się przy tym pracy zespołowej.

Autor: Anna Pawlak

Partnerzy 2001 – 2014: