Mamy plan na kampanię!
Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie

W Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka zaplanowano wiosenne działania z kampanią ZTU. – W planie znalazły się profilaktyczne zajęcia i wykłady, warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci, kosmiczny mecz przyjaźni i rekreacyjno-sportowy festyn – wymienia niektóre z przedsięwzięć koordynatorka kampanii Sabina Gamza.

KWIECIEŃ 2019:

 1. Uroczyste rozpoczęcie kampanii ZTU 2019 pod hasłem „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ” – Festyn integracyjny dla wychowanków placówki.
 2. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na temat „CZYM JEST WYUCZONA BEZRADNOŚĆ”.
 3. Rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem „BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY”.
 4. Świetlicy Turniej Gry Pojedynczej i Podwójnej w Badmintona pod hasłem „DZIAŁAJ ZDROWO NA SPORTOWO”
 

MAJ 2019:

 1. Kosmiczny Mecz Przyjaźni „MOBILIZACJA I PRACA ZAWSZE POPŁACA” pomiędzy drużyną dzieci i ich rodzicami/opiekunami prawnymi a zespołem składającym się z funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Warsztaty komputerowe na temat „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”.
 3. Zajęcia profilaktyczne „STOP PRZEMOCY – MÓJ BEZPIECZNY DOM”, które poprowadzi specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Konkurs plastyczno-techniczny dla wychowanków placówki pod tytułem „MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ”.
 

CZERWIEC 2019:

 1. Rodzinna Piesza Wycieczka pod hasłem „DOPÓKI WALCZYSZ JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ”.
 2. Mini wykład dla wychowanków placówki na temat zachowań ryzykownych i sięgania po substancje psychoaktywne takie jak alkohol czy narkotyki.
 3. Festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci, rodziców/opiekunów prawnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Podsumowanie i zakończenie kampanii odbędzie się podczas niniejszego festynu.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć i działań w placówce z naszymi podopiecznymi będziemy realizować działania i zajęcia profilaktyczne w ramach tegorocznego projektu kampanii

 

Autor: Sabina Gamza

Partnerzy 2001 – 2014: